Palliatieve ondersteuning: hoe regel je dat?

Aantal weergaven: 1538

Als je palliatieve zorg krijgt, kun je in sommige gevallen via de gemeente of de lokale welzijnsorganisatie extra ondersteuning krijgen. Ondersteuning krijgen is gemakkelijker dan je denkt, maar hoe dan?  

Mensen in de palliatieve fase van hun leven, zoals kwetsbare ouderen, kunnen ook vanuit de gemeente ondersteuning krijgen. Denk bijvoorbeeld aan hulp en advies bij mantelzorg, zingeving, huishouding, hulpmiddelen, financiën of hulp van vrijwilligers. Dit regelt de gemeente via (sociale) wijkteams, welzijnsorganisaties en organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning aanbieden.

Cliëntondersteuner
Een cliëntondersteuner is iemand die naast je staat, die je vragen kan beantwoorden en met je meedenkt. Deze wordt door de gemeente gratis aangeboden. Wil je gebruikmaken van de ondersteuning die de gemeente biedt, dan kun je bij de meeste gemeenten via hun website of telefonisch contact opnemen met het Wmo-loket. Voor het aanbod van welzijnsorganisaties is dat meestal niet nodig. Informeer eens bij jouw gemeente wat er allemaal mogelijk is en hoe de gemeente het geregeld heeft. In elke gemeente is het namelijk weer anders. 
 
Deel je ervaringen
Heb je ervaring met zorgverleners en mensen van welzijnsorganisaties die zich samen hebben ingezet voor goede palliatieve ondersteuning? Mail je verhaal naar info@agora.nl, zodat zij goede voorbeelden kunnen delen en anderen inspireren.
 
Pijn of eenzaamheid
“Mevrouw geeft een pijnscore aan van 10, de ergste pijn die je ooit hebt meegemaakt, en dat terwijl ze veel pijnstillers gebruikt. Maar als ik aanbel, begroet ze me vrolijk en tijdens het douchen praat ze volop en geeft ze geen enkele keer pijn aan. Tot ik weer vertrek, dan is de pijn terug. Ik vermoed dat ze behoefte heeft aan contact, dat het echte probleem is dat ze niemand heeft om met haar een ommetje te maken. Ik mail mijn collega die verantwoordelijk is voor de zorgverlening van mevrouw: kun je een vrijwilliger zoeken? De welzijnsorganisatie die over de inzet van vrijwilligers gaat, denkt echter niet dat een vrijwilliger passend is; dit lijkt ze meer iets voor professionele begeleiding. Ik vraag of er een combinatie gemaakt kan worden. De ene keer een vrijwilliger, de andere een professional. Dat is oké. Ik neem contact op met de Wmo-consulente van de gemeente met wie ik al eerder goed heb samen gewerkt en na een telefonische toelichting wordt individuele begeleiding toegekend. Zowel voor wat betreft de pijn als de eenzaamheid gaat het daarna iets beter met mevrouw.”
 
Agora verbetert samenwerking tussen zorg en welzijn
“Ik wil dat mensen geholpen worden op een manier die aansluit bij hun sociale omgeving. Daarvoor is nodig dat zorg en welzijn beter samenwerken.” Dit citaat van minister Hugo de Jonge vormt de basis voor het werk van Agora: lokaal stimuleren dat mensen in de laatste fase van hun leven, of dat nu nog jaren duurt of een paar weken, zo goed mogelijk kunnen leven. Daarom roept Agora mensen op vroegtijdig na te denken over hun wensen en behoeften zodat professionals, vrijwilligers en mensen uit hun sociale omgeving hierbij kunnen aansluiten. Een goede samenwerking tussen alle partijen is dan belangrijk. Daarom brengt Agora mensen en organisaties lokaal bij elkaar in een aantal projecten, en deelt zij  ervaringen zodat zowel de (palliatieve) zorg als gemeenten daarvan kunnen leren. www.agora.nl


Dit artikel is verschenen in magazine Pal voor u editie 9

Bron: Agora, Pal voor u 
Foto: Shutterstock

Auteur: Sandrina Sangers

Te downloaden documenten

IconClassfa-newspaper-o

Login of registreer om commentaar toe te voegen.