Kerngroep palliatieve zorg

Aantal weergaven: 14011

De kerngroep palliatieve zorg richt zich op de palliatieve zorg in het algemeen en - voor de duur van het NPPZ - op de stuurgroep van het NPPZ in het bijzonder. 

Vertegenwoordiging van veldpartijen in zorg en welzijn
De kerngroep bestaat uit koepelorganisaties die patiënten, professionals of vrijwilligers vertegenwoordigen; koepelorganisaties die zorgaanbieders vertegenwoordigen en ondersteunings-/ netwerkorganisaties in de palliatieve zorg. Alle leden van de kerngroep hebben elk hun opdracht op het gebied van palliatieve zorg. Met deze vertegenwoordiging van veldpartijen in zorg en welzijn vormt zij de stem van professionals en organisaties. 

Gevraagd en ongevraagd advies
De kerngroep fungeert als klankbordgroep voor VWS. Zij kan namens professionals en organisaties in het veld gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan VWS, de politiek en de stuurgroep NPPZ, maar desgewenst ook aan andere betrokken partijen zoals zorgverzekeraars. Doel is knel- of aandachtspunten te signaleren en te agenderen, vraagstukken te exploreren en te verhelderen en oplossingsrichtingen te agenderen. Daarnaast kunnen partijen vertegenwoordigd in de kerngroep elkaar advies vragen en geven. De kerngroep streeft naar samenhangende verbeteringen in de palliatieve zorg. Zo wil zij bijdragen aan de doelstellingen 2020 van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg

De kerngroep palliatieve zorg vergadert vier keer per jaar.

Kerngroepleden

Actualiteiten
Actualiteiten rondom de Kerngroep palliatieve zorg worden gecommuniceerd op de website nationaalprogrammapalliatievezorg.nl

Auteur: Agora - Leven tot het einde

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Login of registreer om commentaar toe te voegen.