Inspiratiemiddag 'Léven tot het einde' voor vrijwilligers groot succes

Aantal weergaven: 1223

Agora organiseerde op 24 januari een inspiratiemiddag voor vrijwilligers. We delen de belangrijkste ervaringen en tips.

Vrijwilligers zijn mensen die ondersteuning bieden aan anderen die dat nodig hebben. Er voor hen zijn. In die rol kunnen zij geconfronteerd worden met het levenseinde. Een lastig onderwerp. Lang niet makkelijk om het gesprek over aan te gaan. Hoe kun je als vrijwilliger in gesprek komen over de laatste levensfase en van betekenis zijn? In de bijeenkomst werden de vrijwilligers uitgenodigd hun ervaringen te delen. Ook kregen zij concrete handvatten aangereikt, om in sommige situaties van nóg meer betekenis te kunnen zijn.

Vrijwilligers uit vele hoeken
De vrijwilligers die aanwezig waren kwamen uit vele hoeken. Er waren bezoekvrijwilligers vanuit de kerk, vrijwilligers uit buddy- en maatjesprojecten, van de ouderenorganisaties KBO-PCOB en NOOM, vrijwilligers in verpleeghuizen, organisaties in de verstandelijke gehandicaptenzorg en in de zorg voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel. Er waren relatief veel vrijwilligers met een migrantenachtergrond, aangesloten bij NOOM, het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten.

In gesprek over de laatste levensfase
Dat het spreken over de laatste levensfase niet makkelijk is en dat er behoefte is aan ondersteuning en handvatten, bleek wel. Veel deelnemers wilden meer weten over dialoogbijeenkomsten over dit onderwerp en een groot aantal van hen (16) heeft zich opgegeven voor de training tot dialoogbegeleider op 26 maart.

"Praat jij als vrijwilliger zélf weleens over wensen rondom jouw eigen levenseinde?"

Veel ervaringen en tips gedeeld
Een belangrijk inzicht is dat we allemaal dood gaan, maar dat bijna iedereen het moeilijk vindt om er over te praten. Hoe peil je  hoe de ander zich tot dit onderwerp verhoudt? Wil hij of zij het er wel over hebben, is dit het juiste moment? Dat maakt vrijwilligers onzeker en leidt tot uitstel van het gesprek, maar… van uitstel komt vaak afstel. Uit onderzoek blijkt dat tweederde van de Nederlanders liever niet spreekt over eindigheid en dood. “Laten we het gezellig houden” of “gewoon maar niet aan denken”. Er is ook een groep die wél over het levenseinde wil praten. 

Tips voor het creëren van emotoionele veiligheid:

Emotionele veiligheid is een voorwaarde om een goed gesprek met iemand te kunnen voeren. Dat kun je doen door in het gesprek te zorgen voor:

  • Voorspelbaarheid
  • Intensiteit (afgestemd op wat nodig is)
  • Empathie (jij begrijpt dat die ander in díe situatie een bepaald gevoel kan hebben en daarop aansluiten)
  • Alleen doen wat op dat moment nodig is

Hoe is dat eigenlijk voor jezelf als vrijwilliger? Praat je zelf weleens met de mensen met wie je optrekt over wensen en behoeften rondom je eigen levenseinde? Of houd je dat gesprek zelf ook liever af? De zaal luisterde geboeid naar de tips vanuit het project STEM (Sterven op je Eigen manier), levendig verwoord door Bert Buizert.

Rol van muziek

De afsluiting van de middag stond in het teken van muziek. Ook samen zingen en delen van muzikale voorkeuren of liedteksten kan tot een gesprek over levenseinde leiden. Jos Somsen nam de deelnemers daarin mee door zelf (met elkaar) te zingen en te vertellen over haar aanpak: het ‘Lied van mijn leven’.

Muziek kun je overigens op verschillende manieren inzetten:

  • Muziek kiezen voor de uitvaart
  • Praten over het leven aan de hand van zelfgekozen muziek
  • Muziek als medicijn (complementaire zorg)

Animatie over de rol van vrijwilligers
Tot slot delen we nog een animatie die is ontwikkeld door Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland over het belang en de rol van vrijwilligers. 

Deze inspiratiesessie is mede mogelijk gemaakt in samenwerking met de coalitie Van Betekenis tot het Einde: www.ikwilmetjepraten.nu.

Auteur: Marijke Wulp

IconClassfa-newspaper-o

Login of registreer om commentaar toe te voegen.