Doorbraak: landelijke website over geestelijke verzorging voor burgers en professionals

Aantal weergaven: 1596

Wanneer, waar en hoe kun je een beroep doen op geestelijke verzorging en in het bijzonder op de geestelijk verzorger? De nieuwe website geestelijkeverzorging.nl geeft je hier antwoord op. 

Alle informatie bij elkaar
De website vormt hét startpunt voor geestelijke verzorging in Nederland voor zowel burgers als professionals. Tot nu toe was informatie over geestelijke verzorging alleen versnipperd beschikbaar en vooral binnen instellingen aanwezig, zoals in een ziekenhuis of bij defensie. Geestelijkeverzorging.nl brengt alle relevante informatie bij elkaar. 

Onderscheid geestelijke verzorging en geestelijk verzorger
De website maakt ook het onderscheid tussen geestelijke verzorging en de geestelijk verzorger helder. 

 • Geestelijke verzorging is zorg voor mensen met levensvragen. Omgaan met levensvragen doet ieder mens. Het gaat om alledaagse vragen: wat maakt voor iemand de dag de moeite waard, waar “doet iemand het voor”? En het gaat ook om de grote bestaansvragen van het leven: wie ben ik, wat is het goede? Levensvragen hebben raakvlakken met spiritualiteit, levensbeschouwing, inspiratie en waarden. Geestelijke verzorging dat biedt iedereen. Het gaat bijvoorbeeld om de ander het gevoel geven dat die ertoe doet, aandachtig luisteren naar een ander, samen stil staan bij iets belangrijks en een goed gesprek voeren over levensvragen.
 • Geestelijk verzorgers maken van deze ondersteuning hun beroep. Je eigen levensvisie speelt daarbij een rol, die kan religieus zijn, maar dat hoeft niet.

Voor professionals
Op geestelijkeverzorging.nl kun je veel informatie vinden die je kan ondersteunen in je werk, zoals:

 • Algemene informatie over levensvragen en geestelijke verzorging
 • Kwaliteitsstandaard levensvragen
 • Het aanbod van een geestelijk verzorger
 • Doorverwijzen
 • Overleg met geestelijk verzorgers

Voor bestuurders en beleidsmakers
Op geestelijkeverzorging.nl kun je veel informatie vinden die je kan ondersteunen om geestelijke verzorging in te zetten in je organisatie of daarbuiten, zoals:

 • Algemene informatie over levensvragen en geestelijke verzorging
 • Geestelijke verzorging in de organisatie
 • Beroepsstandaard en kwaliteitsborging
 • Wetgeving
 • Actuele informatie over geestelijke verzorging

Subsidieregeling geestelijke verzorging thuis
Door de subsidieregeling voor geestelijke verzorging in de thuissituatie is er landelijk meer aandacht ontstaan voor geestelijke verzorging. Dit roept bij burgers en professionals veel vragen op over wat geestelijke verzorging is. Stichting Deo Volente heeft daarom deze website geïnitieerd in samenwerking met Agora, Reliëf, SKGV, Stichting Even Anders, VGVZ en Vilans. Meer weten over de subsidieregeling geestelijke verzorging thuis? Kijk op Agora.nl - geestelijke verzorging thuis

Vanzelfsprekend onderdeel van samenleven
De website is onderdeel van een reeks middelen die in de komende jaren ingezet wordt om de bekendheid van geestelijke verzorging te vergroten. Zodat het weer een meer vanzelfsprekend onderdeel is van ons samenleven en mensen bekend zijn met de begeleiding die mogelijk is voor mensen met levensvragen

Bron: persbericht

Auteur: Marijke Wulp

IconClassfa-newspaper-o

Login of registreer om commentaar toe te voegen.