Bijdragen aan een zinvol leven van ouderen

Aantal weergaven: 1631

Er samen voor zorgen dat ouderen zo goed mogelijk en zinvol kunnen leven, daarin kan iedereen in de samenleving een rol vervullen. De oudere zelf, zorginstellingen, de gemeente, maar ook een supermarkt, museum of sportvereniging kan bijdragen aan zin en betekenis in het leven van ouderen. Hoe?

Inspiratie
Op 20 november komen allerlei organisaties samen tijdens de bijeenkomst ’Zinvol ouder’ om van elkaar te leren, te netwerken en vormen van samenwerking te onderzoeken. Bedrijven die zich al inzetten voor een zinvol leven van ouderen hopen andere organisaties te inspireren en uit te dagen om na te denken over een passende aanpak in hun organisatie en daarmee snel te starten.

Wat kun je morgen al doen?
De kassière in de supermarkt kan bijvoorbeeld meer tijd nemen om een oudere bij de kassa te helpen en te woord te staan. De apotheker bij wie wekelijks een oudere man medicijnen ophaalt, kan aan de bel trekken als hij al even niet meer langskomt. Het zijn vaak kleine initiatieven die ervoor kunnen zorgen dat ouderen het gevoel hebben dat ze ertoe doen.


Rijksmuseum en zin in het leven
De bijeenkomst vindt plaats op initiatief van het ministerie van VWS in het kader van Waardig Ouder Worden en de programma’s Een tegen Eenzaamheid, Langer Thuis en Thuis in het Verpleeghuis. Locatie is het Rijksmuseum, een plek die voor veel mensen en ouderen van betekenis is. Het museum geeft een inkijkje in hun eigen beleid om bij te dragen aan zin in het leven van ouderen. 

Terugblik
Agora, VGVZ en KBO-PCOB hebben input geleverd voor de invulling van het programma van deze bijeenkomst op basis van hun kennis rondom zingeving en geestelijke verzorging voor ouderen.Vanuit Agora nemen we deel aan de bijeenkomst en geven we je na afloop een terugkoppeling. We hopen op mooie uitkomsten, want ouderen moeten zo lang mogelijk kunnen blijven participeren in de samenleving en een goed leven kunnen leiden. Ook in de laatste fase van hun leven, of dat nu nog jaren duurt of een paar weken.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Auteur: Julia Hulshof

IconClassfa-newspaper-o

Login of registreer om commentaar toe te voegen.