14 mei: Werkconferentie Geestelijke verzorging thuis

Aantal weergaven: 615

Op 14 mei organiseert Agora haar jaarlijkse werkconferentie samen met Reliëf (o.a. coördinatie van het Platform Regionale Initiatieven Levensvragen, PRIL), VGVZ en Fibula. Het thema voor 2019 is: Geestelijke verzorging thuis, inspiratie uit goede voorbeelden.

Dit jaar is de bijeenkomst geheel gewijd aan de opdracht van VWS om geestelijke verzorging/levensbegeleiding te realiseren voor mensen in hun thuissituatie. Een dag van uitwisseling met andere geïnteresseerden en initiatiefnemers vanuit zorg en welzijn, een mogelijkheid ideeën op te doen en te netwerken.

Thema’s die aan bod komen: Hoe leg je uit wat geestelijke verzorging inhoudt en wat de waarde ervan is? Wat kun je doen zodat de trage vragen naar boven komen, gehoord worden en mensen goed doorverwezen worden? Welke inspirerende voorbeelden van geestelijke verzorging thuis zijn er al in het land? Op welke doelgroepen zijn die vooral gericht en vanuit welke insteek wordt het georganiseerd (zorg/welzijn/kerk/anders)?

Locatie en tijd
9.30 – 16.30 uur in Postillion Hotel in Bunnik

Doelgroep 
Geestelijk verzorgers, (gespecialiseerde) zorgverleners met affiniteit voor spirituele zorg, netwerkcoördinatoren palliatieve zorg, welzijnscoaches, beleidsadviseurs zorg en welzijn en overige geïnteresseerden.

Programma en kosten
Hier kunt u alvast het belangstellingsformulier invullen. Je wordt dan op de hoogte gehouden over deze Werkconferentie.

Meer informatie?
Neem contact op met Marijke Wulp, mwulp@agora.nl.

Auteur: Agora - Leven tot het einde

Te downloaden documenten

Laat uw reactie achter

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
Reactie toevoegen