Digitale leerwerkplaats ‘zingeving in de palliatieve zorg’

Aantal weergaven: 2343

Spirituele zorg inbedden in reguliere zorgverlening

Binnen het project ‘Als niet alles is wat het lijkt' van consortium Ligare is een digitale leerwerkplaats ontwikkeld om zorgprofessionals te scholen rondom zingeving in de palliatieve zorg. Projectmanager Jolien Admiraal vertelt erover.

Aandacht voor zingeving en betekenisgeving in de palliatieve zorg -de spirituele dimensie- heeft een duidelijke plaats in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg dat in 2014 is gestart. Hoewel patiënten en naasten aangeven behoefte te hebben aan aandacht voor zingeving en betekenisgeving, en aandacht ervoor waarderen, is de spirituele dimensie nog onvoldoende ingebed in de dagelijkse zorg. Dit komt onder meer doordat zorgverleners onzeker zijn over de beste manier om hieraan invulling te geven. 

Spirituele zorg inbedden 
Consortium Ligare rondde onlangs een project af over stimulering van de markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning. Spiritualiteit is een onderdeel van het proactieve zorgplan dat in dit project gebruikt werd. Daarnaast is in oktober het project: ‘Als niet alles is wat het lijkt’, praten met patiënten en naasten over zingeving en betekenisgeving’ van Ligare gestart. Voor dit project ontving Ligare financiering van ZonMw. Door middel van dit project wil Ligare eraan bijdragen spirituele zorg in te bedden in de reguliere zorgverlening. Om dit te realiseren is er speciaal voor dit project een digitale leerwerkplaats ‘zingeving in de palliatieve zorg’ ontwikkeld om zorgprofessionals te scholen.

Circa 20 organisaties nemen deel aan het project en hebben in januari tijdens een bijeenkomst informatie ontvangen over de digitale leerwerkplaats en hoe deze te gebruiken is om de scholing binnen de eigen organisatie vorm te geven. De organisaties hebben al verschillende stappen gezet.

Digitale leerwerkplaats ‘zingeving in de palliatieve zorg’
De leerwerkplaats is ontworpen door Foekje Pol-Roorda en Anneke Pullen van het lectoraat zorg en zingeving van Hogeschool Viaa. Aan de hand van de leerwerkplaats kunnen zorgprofessionals hun kennis en (gespreks)vaardigheden op het vlak van zingeving en betekenisgeving verbeteren en daarmee inbedding van de spirituele dimensie in het zorgproces te bevorderen. 

De leerwerkplaats geef de zorgprofessionals handvatten om vragen en dilemma's op het gebied van spiritualiteit en zingeving te herkennen en te begeleiden. Aan de hand van theorie (bijvoorbeeld het ABC-model en het diamantmodel), casuïstiek en filmpjes, verdeeld over elf modules, worden deelnemers onderwezen in deze onderwerpen. Per module is aangegeven hoeveel tijd het ongeveer kost om die door te werken. Om het geleerde direct in de praktijk te brengen zijn suggesties, vragen en opdrachten toegevoegd (zie figuur 1). Tot slot van de cursus is er een korte zelftest (inclusief feedback) en wordt extra materiaal aangeboden ter verdere verdieping. 


Figuur 1 - Screenshot leerwerkplaats


Implementatieduo

Elke organisatie heeft een zogenaamd ‘implementatieduo’, bestaande uit een arts of verpleegkundige en een inhoudsdeskundige, bij voorkeur een geestelijk verzorger. Dit duo heeft een coachende rol bij de implementatie en is verantwoordelijk voor de interactieve vaardigheidstrainingen binnen de eigen organisatie. Het effect van de implementatie wordt gemeten onder zorgprofessionals, patiënten en naasten aan de hand van vragenlijsten, interviews en proactieve zorgplannen. Ook zal het IKNL een procesevaluatie uitvoeren.

Ook interesse?
Het project is een samenwerkingsverband van de praktijk (zorginstellingen), onderzoek (Universiteit Twente, hogeschool Viaa en EPZ), onderwijs (vijf hogescholen en Universitair Medisch Centrum Groningen) en het IKNL. Het loopt nog tot april 2019. Organisaties kunnen ook later instappen in het project. Het doel is uiteindelijk om (landelijk) 30 organisaties te werven.

Heeft de organisatie waar jij werkt interesse om deel te nemen?
Dan kun je contact met me opnemen via j.m.admiraal@umcg.nl
Jolien Admiraal, projectmanager consortium Ligare

 

Auteur: Uit het veld

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.