Wat betekent ongeneeslijk ziek zijn voor een patiënt en zijn/haar naasten? En welke rol kunnen zorgverleners, vrijwilligers en andere betrokkenen daarbij spelen?
De verhalen laten zien hoe mensen omgaan met de eindigheid van het leven, hoe zij invulling geven aan hun leven tot het einde en hoe je als betrokkene van betekenis kunnen zijn.

Slotcouplet: ervaringen van longarts Sander de Hosson

Aantal weergaven: 11823

Op 20 maart verschijnt de bundel Slotcouplet van longarts Sander de Hosson met 55 van zijn columns, waarvan er een aantal niet eerder is gepubliceerd! Agora verloot vijf bundels. Wil je er een winnen?

Sander: “Er zijn voor mij twee hoofdredenen om dit boek te schrijven. Aan de ene kant wil ik tonen wat er gebeurt als mensen ongeneeslijk ziek worden. Aan de andere kant wil ik laten zien hoe het voor een zorgverlener is om met ongeneeslijk zieke patiënten te maken te krijgen."

Hij beschrijft in zijn bundel:

Palliatieve zorg versus terminale zorg
Palliatieve zorg is alle zorg die geboden wordt aan patiënten met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten met als doel de kwaliteit van leven en sterven te bevorderen. Het verlichten van lichamelijk lijden is daarbij uiteraard een belangrijk doel, maar het gaat vooral ook om het verlichten van psychosociale en existentiële problematiek.

“De geestelijk verzorger gaat in een serie indrukwekkende gesprekken in op de angsten die patiënt heeft. Het valt me op dat ze voornamelijk luistert. Dat er aandacht is voor de problematiek die patiënt heeft en dat ze eigenlijk geen antwoorden formuleert. Of beter gezegd: ze zorgt ervoor dat patiënt de antwoorden op vragen die ze heeft zelf omschrijft. Ze krijgt op deze manier boven tafel dat de herinneringen aan de doodsgang van haar moeder decennia geleden haar angst voeden. Met een goede uitleg over de mogelijkheden die we nu hebben om symptomen rond het levenseinde te bestrijden, ontstaat er rust. Het is adembenemend hoe dat haar helpt en hoe in de dagen voor ze sterft de angst uit de ogen van patiënt verdwijnt. Het blijkt maar weer. Het was nog geen ‘Lost case’. Er was nog veel te winnen.”
(Uit ‘Lost Case’)

“Terminale zorg is meer dan het toedienen van medicijnen zoals morfine of dormicum, het voeren van duidelijke slechtnieuwsgesprekken, het uitleggen welke mogelijkheden er zijn om het lijden te verlichten. Terminale zorg is zoveel meer dan dat. Het is vooral ook niet naar de regels kijken. Het is de vrijheid nemen om daarvan af te wijken en om binnen de mogelijkheden die een zorgverlener heeft alles voor een stervende patiënt te kunnen betekenen. Terminale zorg is vragen wat nu nog echt belangrijk is. Wijzen op een glas wijn. Zelfs als er niets drinken prijkt op het bordje naast het bed. Terminale zorg is toch nog even langskomen, ook als het echt helemaal niet meer nodig is. Een aanraking als dat kan en gepast is. Toestaan dat de hond of de kat gedag komt zeggen. Aan het bed zitten. Er simpelweg zijn en alleen maar luisteren. Eigenlijk om alleen aan te horen, niet om te antwoorden, want opvallend vaak zijn alle antwoorden op.”

(Uit: 'Merlot')

Kritisch
Soms is hij kritisch. Bijvoorbeeld over de noodzakelijke technologische ontwikkelingen, waarbij het belang van een goede voorbereiding op het stervensproces naar de achtergrond kan verdwijnen doordat mensen zich totaal fixeren op het behandeltraject. Of het web aan regels rond de vergoeding van terminale thuiszorg waardoor mensen soms niet kunnen overlijden op de plaats waar ze hadden gewild.

Rol zorgverlener
Hij vertelt over de rol en positie van de zorgverlener. Hierbij beschrijft hij de importantie van intervisie en zelfreflectie als een overlijden zich acuut aandient of na het uitvoeren van een euthanasie. En omarmt hierin iedere keer het ongekende belang van compassie en empathie voor de patiënt.

Afscheid
In een van de laatste columns tekent hij een persoonlijk verhaal op: in de column Afscheid beschrijft hij het stervensproces van zijn moeder en hoe hem dit raakte.

Je moet nu de zoon zijn en niet de arts.’ De huisarts kijkt me doordringend aan nadat mijn vader haar net vertelde dat ik longarts-in-opleiding ben. De huisarts heeft ons verteld dat mijn moeder de komende dagen dood gaat. Hoewel het nieuws niet onverwacht komt, voelt het als een mes dat een spoor van ellende aanricht. 

‘Ja, natuurlijk,’ mompel ik, maar ik zeg iets heel anders dan ik denk. Ik begrijp heus de goede bedoeling van haar opmerking, maar hoe in hemelsnaam kan ik nu nog iemand anders zijn dan haar zoon? Een zoon met heel veel verdriet.  

(Uit: 'Afscheid')

Verschijningsdatum
Slotcouplet verschijnt op 20 maart bij Uitgeverij de Arbeiderspers (ISBN 9789029523950, €18,99). Het boek heeft een eigen Facebooksite (Slotcouplet)

Win Slotcouplet!

Wil je een exemplaar van Slotcouplet winnen? Agora verloot er vijf. Wat moet je doen? 

  • Schrijf een blog of maak een vlog waarin je jouw ervaringen over zorg in de laatste levensfase deelt om anderen te inspireren
  • Lengte blog: maximaal 800 woorden. Vlog: maximaal 1,5 minuut
  • Inzenden kan tot 20 maart aan Anne Marie Kerkdijk, akerkdijk@agora.nl 

Samen met Sander kiezen we de vijf winnende inzendingen uit. Jouw blog of vlog komt dan op Agora.nl te staan. 

Stel je vraag aan Sander
Wil je meer weten over Sander de Hosson en waarom hij ooit gestart is met het schrijven van zijn blogs? Lees dan het interview met Sander op Agora.nl dat in maart verschijnt. Wil jij hem zelf ook een vraag stellen? Stuur deze dan uiterlijk 23 februari aan Anne Marie Kerkdijk, akerkdijk@agora.nl. Wie weet beantwoordt hij jouw vraag in het interview. Houd de website in de gaten!

Auteur: Anne Marie Kerkdijk

IconClassfa-newspaper-o

2 reactie(s) op artikel "Slotcouplet: ervaringen van longarts Sander de Hosson"

Avatar image
Ines malysse
15-2-2018 17:26

Ik volg SDH al lang op twitter. Schotterende teksten. Ik ben pneumoloog : alles zeer herkenbaar


Avatar image
Vptz Noaberhulp Zutphen e.o.
1-3-2018 10:06

Zou dit boek graag toevoegen aan de boekenkist waar onze vrijwilligers uit kunnen lenen.

Vriendelijke Groet

Laat uw reactie achter

Dit formulier verzameld uw naam, e-mailadres, IP adres en content zodat we de reacties kunnen onderverdelen op de website. Voor meer informatie kan je naar onze Privacy Policy en Terms Of Use waar u meer informatie kan vinden over waar, hoe en waarom we uw gegevens bewaren.
Reactie toevoegen