Hoe gaat het met ‘Suzanne’ in consortium Propallia?
Hoe gaat het met ‘Suzanne’ in consortium Propallia?

Aantal weergaven: 2386

Focus op perspectief van patiënt en naasten

Interview met consortiumsecretaris Marcella Tam: “Ons streven om het denken vanuit patiënt en naasten in het DNA van de bij Propallia betrokken mensen te krijgen, lukt steeds beter."

Propallia is het consortium van Noordelijk Zuid-Holland, waar het bruist van de energie. Spreek met Marcella Tam, je wordt meteen enthousiast. Wat een energie, creativiteit en mooie focus is tot stand gebracht in de periode vanaf de start van het NPPZ. Focus op het perspectief van patiënt en naasten. En dat was de reden voor een interview. Want hoe staat het nu met Suzanne? Wat heeft zij teweeggebracht en wat merken patiënten en naasten ervan?

Suzanne

Het begon met Suzanne, het ‘symbool’ om de wensen van patiënten en naasten centraal te stellen. Inmiddels is het binnen Propallia ondenkbaar dat bij vergaderingen, werkconferenties en projecten patiënten of naasten niet fysiek of in het denken aanwezig zijn. Marcella: “Ons streven om het denken vanuit patiënt en naasten in het DNA van de bij Propallia betrokken mensen te krijgen, lukt steeds beter. Ik hoef daar niet meer aan te trekken, er is tegenwoordig altijd wel iemand die vraagt waar de patiënt is als hij niet letterlijk of in gedachten aan tafel zit. Zo zijn alle workshops in onze laatste werkconferentie gestart met een persoonlijk ervaringsverhaal door een patiënt of naaste en werd na afloop gevraagd wat het hun heeft opgeleverd. Daar leren we veel van en het zorgt ervoor dat we de focus vasthouden en steeds bekijken of we bijdragen aan verbeterpunten waar patiënten en naasten om vragen."

Hoe houden jullie de energie in het consortium? 
Propallia heeft van meet af aan gekozen voor het zoeken naar quick wins naast het doen van Palliantieprojecten. Aanvankelijk was dat ook noodzaak, omdat in de eerste ronde geen projecten gehonoreerd waren. De projecten hebben een lange looptijd. “Die quick wins vinden we belangrijk om mensen mee te krijgen, om het onderwerp levend te houden en te zorgen dat er bruis in het consortium blijft. En dat werkt ontzettend goed”, vertelt Marcella. “Juist die quick wins laten zien dat we ook resultaten kunnen behalen met kleine initiatieven. Initiatieven die zorgverleners betrekken en die voor patiënten en naasten het verschil kunnen maken.” 


Quick win: week van de vraag 
Wat begon met Suzanne, heeft inmiddels op verschillende manieren een vervolg gekregen. Zo was daar in mei 2016 de Week van de vraag, waarin zorgverleners en vrijwilligers aan patiënten en naasten vroegen: "Wat kan ik of iemand anders uit uw omgeving doen of laten, zodat u zich prettiger gaat voelen?" Van de resultaten en een aantal interviews met naasten is een video impressie gemaakt die is vertoond op het Nationaal Congres Palliatieve zorg. De Week van de Vraag is een mooie manier om bewustwording van het perspectief van patiënten te vergroten. 

- Een naaste: “Ik vind het geweldig dat er thuis zoveel hulp mogelijk is, van de VPTZ bijvoorbeeld. Had ik dat nou maar eerder geweten” -

Quick win: learning community
En dan is er de learning community die is opgezet, juist nadat een projectaanvraag hierover door ZonMw was afgewezen. Marcella: ”Toen hebben we het in het klein zelf opgepakt.” Het onderwerp is ‘slechtnieuwsgesprekken’. De community bestaat uit een groep mensen uit zowel de zorgpraktijk, het onderwijs, onderzoek en patiënten en naasten. “We leren van elkaar en zoeken naar manieren om op eenvoudige wijze de zorg te verbeteren.” Vanuit de community is een opdracht gegeven aan studenten van de Haagse Hogeschool om gesprekken met patiënten aan te gaan en te vragen naar hun ervaringen met slechtnieuwsgesprekken en wat hun wensen zijn. Daar kwamen concrete ideeën uit, bv. dat dokters geen pieper meenemen als ze een slechtnieuwsgesprek voeren. Marcella: “Je hebt het dan wel over gedragsverandering. Dat lukt niet zomaar, daar moet je wat voor doen. Zo hebben de deelnemers posters gemaakt voor in de ziekenhuizen, maar we lopen dan tegen de grenzen aan van ons eigen enthousiasme. Als we dit initiatief verder willen verspreiden en verdiepen, wie regelt en betaalt dat dan? Het valt niet mee om hier fondsen voor te vinden. Als initiatieven voortkomen uit een project, kan je dat begroten in geld en menskracht. Maar goed, met creativiteit en samenwerken komen we een heel eind.”

- Dat dokters geen pieper meenemen als ze een slechtnieuwsgesprek voeren -

Resultaten
Of er al meetbare resultaten zijn? Marcella denkt na en geeft aan dat effect op de kwaliteit van zorg op patiënt- en naastenniveau altijd lastig te meten is. “Ik zie dat een steeds groter wordende groep zorgverleners, meer afstemt op de patiënt. Het begin is er, maar we zijn er nog lang niet. We hebben nog de ambitie om deze groep uit te breiden. Als leidraad voor het verbeteren van palliatieve zorg hebben we gekozen voor drie verbeterpunten die door patiënten en naasten zijn geformuleerd. Hieraan toetsen we telkens opnieuw onze plannen, quick wins en projecten. Door dicht bij de wensen van patiënten en naasten te blijven, is de kans groter dat zij ook werkelijk verschil gaan merken. We voelen dat op hen afgestemde palliatieve zorg ‘gewoner’ wordt, dus dat we gewone zorgverleners steeds beter bereiken.” 

Patiënten en naasten betrekken

Als je zoveel patiënten en naasten betrekt bij alles wat je doet, moet je over een behoorlijke poule beschikken. Dat is lastig geeft Marcella aan. “De kern wordt gevormd door naasten die wij gedurende langere tijd aan ons kunnen binden. Daarnaast is het zinvol om patiënten en naasten te betrekken bij incidentele zaken. Die weg zijn we steeds verder aan het verkennen. De studenten van de Haagse Hogeschool hebben voor ons uitgezocht wat patiënten en naasten stimuleert of tegenhoudt om actief te worden binnen Propallia. Vaak gaat het om praktische punten als reistijd of fysiek aanwezig moeten zijn. Als je betrokkenheid dus anders organiseert, zijn er ineens nieuwe ingangen.“

Uitdagingen
Het borrelt en bruist dus binnen Propallia, dat is een mooie basis om verder uit te bouwen en zorgverleners te bereiken die voor patiënten en naasten het verschil kunnen maken. Meer weten over Suzanne en de focus op het patiënt en naasten? Kijk op de website van Propallia

Deel je ervaringen
Hoe breng jij de focus op de patiënt en naasten in de praktijk? Inspireer mensen door je eigen ervaringen te delen. Dat kan door een commentaar te plaatsen onder dit bericht. Wij zien je bijdrage tegemoet!

 

Auteur: Liset Ratelband

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laat uw reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen