Agora - Leven tot het einde

Agora wil eindigheid een plek geven in het leven van mensen en bijdragen aan een betere kwaliteit van leven tot het einde.

Onze droom is dat mensen kunnen léven tot het einde

Ook in de laatste fase van het leven moeten mensen, voor zover dat mogelijk is, datgene kunnen doen wat ze belangrijk vinden en wat hen plezier geeft in het leven. Dat draagt bij aan de kwaliteit van leven die mensen ervaren. Zorg en ondersteuning die nodig is, omdat mensen ongeneeslijk ziek zijn of kwetsbaar door ouderdom, moeten daarvan uitgaan en daarop aansluiten. 

Wat is onze drijfveer?

Agora wil recht doen aan mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. De mens en zijn leefwereld vormen het vertrekpunt van ons werk en de basis van een mensgerichte (palliatieve) benadering in zorg en welzijn. Daaronder verstaan wij:

  • Zie de mens die voor je staat, niet alleen de patiënt. De mens is meer dan zijn ziekte.
  • Ga uit van de eigenheid van ieder mens en maak daar verbinding mee, bouw een relatie op. Vul niet in voor de ander, maar vraag: Wat is belangrijk en van waarde voor jou om te kunnen leven tot het einde? Hoe kan ik voor jou van betekenis zijn? 
  • Ga uit van de leefwereld van mensen, niet alleen van de zorg en behandeling die iemand nodig heeft. Het leven van mensen bestaat uit veel meer dan alleen zorg en behandeling. Heb ook aandacht voor hun psychosociale en spirituele behoeften en problematiek. Overzie het geheel en bied van daaruit multidimensionale ondersteuning en zorg die aansluiten op wat iemand van waarde vindt voor een goede kwaliteit van leven tot het einde.

Welke resultaten willen we bereiken?

  • Mensen zijn zich meer bewust van de eindigheid van hun leven en hoe zij kunnen en willen leven tot het einde.
  • Palliatieve zorg en een mensgerichte benadering zijn vanzelfsprekend onderdeel van goede ondersteuning en zorg in de laatste levensfase in zorg en welzijn.
  • Wetgeving en financiering rond zorg en ondersteuning in de laatste levensfase sluiten aan op de leefwereld van mensen en wat zij nodig hebben om te kunnen leven tot het einde.
  • Betrokkenen bij ondersteuning en zorg van mensen in de laatste levensfase benaderen hun bewoners, cliënten, inwoners en hun naasten als mens en dragen de mensgerichte benadering uit.

Lees meer over onze activiteiten