Oproep: geef commentaar op herziene Richtlijn spiritualiteit
Oproep: geef commentaar op herziene Richtlijn spiritualiteit

Aantal weergaven: 2385

Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase

Geef ook commentaar op de herziene Richtlijn Zingeving en spiritualiteit. Dat kan via de beroeps-, wetenschappelijke en/of patiëntenvereniging waarbij je aangesloten bent. 

De werkgroep Herziening Richtlijn Spiritualiteit (IKNL) heeft het eindconcept voor de herziene richtlijn opgesteld en 7 november ter commentaar aangeboden aan beroeps-, wetenschappelijke en patiëntenverenigingen. De verenigingen hebben daartoe een commentaarformulier ontvangen, die zij door hun leden kunnen laten invullen. 

Geef jouw mening

Ook jouw commentaar op het eindconcept is welkom. Benader daarvoor de vereniging waarbij je aangesloten bent. Je hebt tot uiterlijk 6 januari 2018 de tijd. Alvast bedankt voor je medewerking! 

Wijziging naam
De Richtlijn krijgt een nieuwe naam: Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase. Daarmee sluit de werkgroep aan bij taal die artsen en verpleegkundigen (meer) vertrouwd is. De werkgroep heeft geprobeerd de herziene Richtlijn praktischer te maken voor de gebruikers in de praktijk. De oude richtlijn heette Richtlijn spirituele zorg

Werken met de richtlijn
Spirituele zorg is een intrinsiek onderdeel van palliatieve zorg volgens de WHO-definitie. Aandacht voor zingeving en spiritualiteit is daarom relevant bij iedereen in de palliatieve fase, en op elk moment. De richtlijn kan je handvatten bieden in je werk.

Bron: Pallialine.nlAuteur: Marijke Wulp

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laat uw reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen