Interview Joep van de Geer over richtlijn zingeving en spiritualiteit

Aantal weergaven: 1656

Wil je meer weten over de richtlijn zingeving en spiritualiteit en hoe je er vanuit jouw rol mee kunt werken? Beluister het interview met Joep van de Geer op Groot Nieuws Radio.

Na de lancering van de herziene richtlijn zingeving en spiritualiteit in oktober besteedde Groot Nieuws Radio aandacht aan de richtlijn. In het programma De Dag van Vandaag wordt Agora-collega Joep van de Geer geïnterviewd vanuit zijn rol als medeauteur van de richtlijn, geestelijk verzorger en kennismakelaar zingeving, spiritualiteit en geestelijke verzorging.

Joep: "Als je ook de dagelijkse handelingen met aandacht doet, dan voelt iemand zich gezien en gehoord en behandeld als mens en niet als een ziekte. Daar begint het mee..."

 

Beluister het interview met Joep van de Geer. Het start bij 36:08 en eindigt bij 44:46 min.

In het interview komt naar voren:

  • Wat er in de richtlijn staat, wie de richtlijn kan gebruiken, wanneer en hoe
  • Wat de rol van een geestelijk verzorger is
  • In welke mate het de taak van de zorgverlener of van de geestelijk verzorger is om vragen rondom zingeving en spiritualiteit te herkennen en erop in te spelen
  • Dat het de taak van iedere zorgverlener is om aandacht te hebben voor de dimensie zingeving en spiritualiteit. Je werkt volgens het ABC-model: aandacht - begeleiding - crisis
  • Wanneer je een gespecialiseerd zorgverlener betrekt, onder andere een geestelijk verzorger
  • Of zorgmedewerkers wel de tijd hebben voor de A van aandacht of voor een luisterend oor
  • Dat de richtlijn geschreven is voor de context van de palliatieve zorg, niet alleen voor de stervensfase
  • Dat het van belang is voor artsen en verpleegkundigen om die diepere laag bij patiënten en naasten, de verborgen vragen, te leren herkennen en te ontdekken op welke wijze dat meespeelt in de beleving van patiënten

Auteur: Anne Marie Kerkdijk

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

2 reactie(s) op artikel "Interview Joep van de Geer over richtlijn zingeving en spiritualiteit"

Avatar image
Suzanne Lub
7-11-2018 11:18

'In de gezondheidszorg werken dominees, pastores … en zelfs ongebonden geestelijk verzorgers,' zegt Joep van de Geer. 'In de gezondheidszorg werken dominees, pastores, … en ongebonden geestelijk verzorgers' zou ik zeggen. Gemiste kans om uit te dragen wat ook de VGVZ voorstaat: ongebonden GV-ers zijn volwaardige collega's.


Avatar image
Harry Tacken
7-11-2018 23:37

Hier valt dus iemand over het woordje 'zelfs'. Ik denk er het mijne van...

Laat uw reactie achter

Dit formulier verzameld uw naam, e-mailadres, IP adres en content zodat we de reacties kunnen onderverdelen op de website. Voor meer informatie kan je naar onze Privacy Policy en Terms Of Use waar u meer informatie kan vinden over waar, hoe en waarom we uw gegevens bewaren.
Reactie toevoegen

Nieuwsbrief Agora