Ik wil met je praten op de 50PlusBeurs
Ik wil met je praten op de 50PlusBeurs

Aantal weergaven: 1973

Impressie van de 50PlusBeurs 2017

Zo’n 900 bezoekers van de 50PlusBeurs lieten zich fotograferen voor de magische fotospiegel in de stand van de coalitie Van Betekenis tot het Einde. Een ludieke manier om mensen uit te nodigen voor een gesprek. 

Agora stond samen met de samenwerkingspartners van de coalitie Van Betekenis tot het Einde van 19 tot en met 23 september op de 50PlusBeurs. We wilden ontdekken in hoeverre 50-plussers al nadenken over de laatste fase van het leven en of zij hun wensen delen met naasten of dierbaren. Achterliggende doel was deze doelgroep bewust te maken van het belang hiervan.

Verschillende reacties
Zo verschillend als de bezoekers, waren de reacties als we hen de vraag stelden of zij al eens gesproken hadden over de laatste fase van het leven met een naaste of dierbare.

  • Er waren 50-plussers die erg enthousiast waren over het initiatief van de coalitie Van Betekenis tot het Einde en de handvatten die we via ikwilmetjepraten.nu aanreiken. Anderen vonden het een beladen onderwerp dat zij liever niet wilden bespreken in deze setting.

  • De een had al zijn wensen al vastgelegd in een wilsverklaring, een ander had haar hele begrafenis al voorbereid. De naasten waren op de hoogte. 

  • Een enkeling gaf aan er zelfs niet met de partner over te spreken. 

  • Een mevrouw vertelde dat zij met haar man, die ongeneeslijk ziek is, gesproken had over zijn wensen rond het einde van zijn leven. Hij wilde euthanasie. Ze maakten een afspraak met de huisarts voor een gesprek. Eenmaal bij de huisarts sprak de man er niet over en gingen ze weer naar huis. Het voelde voor hem te ongemakkelijk om het er met de huisarts over te hebben. 

  • Twee vriendinnen hadden verschillende ervaringen met het overlijden van hun partner. De een had alles met haar man, kinderen en kleinkinderen kunnen voorbereiden. Er was een mooi afscheid geweest. Ze keek er goed op terug. Bij de ander was dit niet mogelijk door het plotse overlijden van haar man. Zij bleef met veel vragen achter en moest zelf alle beslissen nemen omdat zij en haar man hun wensen niet vooraf met elkaar besproken hadden.

  • Sommigen mensen die we spraken, wisten zelf al precies welke wensen ze hadden voor de laatste fase van het leven en het einde en waren ervan overtuigd dat hun naaste hiervan op de hoogte was. Aan de reacties van de naasten die erbij stonden, bleek dit niet altijd het geval. 

Genoeg stof tot napraten na de 50PlusBeurs dus!

Uitnodigen voor gesprek
Om de mensen te helpen het gesprek te openen met een naaste konden zij in de stand van de coalitie van Betekenis tot het Einde een ansichtkaart laten maken met de tekst Ik wil met je praten. De stand was omgebouwd tot een gezellige woonkamer met in het midden een magische fotospiegel. 

Met de fotospiegel maakten we een foto van de mensen die op de ansichtkaart werd afgedrukt. Mensen konden er ook een persoonlijke boodschap aan toevoegen. Sommige bezoekers gingen in hun eentje op de foto, maar in veel gevallen stonden er vrolijke duo’s voor de camera. Zussen, vriendinnen, moeders en dochters, echtgenoten. 

Bewustzijn gestimuleerd
We hebben mensen mee kunnen geven dat het voor naasten, maar ook voor zorgverleners en ondersteuners belangrijk is te weten wat iemands wensen zijn in de laatste fase van het leven. Dan kunnen zij daar zo goed mogelijk rekening mee houden. Dit zette mensen aan het denken want ook zijzelf zijn naaste van iemand die zij graag zo goed mogelijk willen bijstaan aan het einde van het leven.

Tijdens en na de 50PlusBeurs kreeg de website ikwilmetjepraten.nu meer bezoekers, waarbij vooral ook gekeken werd naar de voorbeeldbrief van Agora. De brief kan mensen helpen hun wensen rond de laatste fase van het leven onder woorden te brengen en zich zo voor te bereiden op een gesprek met een naaste of zorgverlener.

Kortom mooie ontmoetingen tijdens de 50PlusBeurs, bijzondere ervaringsverhalen en hopelijk zijn de eerste ansichtkaarten al op de post of per mail verstuurd naar naasten.

Informatie
Herken jij je in de ervaringen? Vind je het lastig om je wensen te delen? Of wil je een naaste hierbij helpen? Kijk eens op de website www.ikwilmetjepraten.nu Op deze site vind je tips en tools hoe je het gesprek aan kunt gaan. Begin er tijdig mee, want het is nooit te vroeg om over de laatste levensfase te praten!

Auteur: Anne Marie Kerkdijk

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laat uw reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen