Carolien Neefjes gestart bij Agora: ik stel me graag aan je voor

Aantal weergaven: 1591

Sinds 1 oktober werk ik bij Agora als beleidsadviseur. Na 14 jaar werkzaam te zijn geweest bij een gemeente wil ik mijn ervaring graag inzetten om binnen Agora de verbinding tussen zorg en welzijn vorm te geven.

Direct en pragmatisch
Ik ben geboren en opgegroeid op het West-Friese platteland, dicht bij het IJsselmeer. Dat verklaart misschien mijn directheid en pragmatische instelling. Sinds 17 jaar woon ik echter met mijn man, twee zoons (14 en 12 jaar) en dochter (10 jaar) in Hilversum. Onze twee zoons gaan naar de middelbare school in Hilversum en onze dochter zit in groep zeven van de basisschool. Een leuke maar ook drukke periode in ons gezinsleven. Gelukkig wonen wij dicht bij de heide en lopen daar dan ook graag even een rondje.

 - Het goed regelen van zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen en hun naasten is een sterke intrinsieke motivatie voor mij -

Intrinsieke motivatie
In mijn vorige functie was ik projectleider Sociaal Domein en teamcoördinator van het loket wonen, zorg en welzijn van een gemeente. Ik was hierbij onder andere verantwoordelijk voor de integrale coördinatie van de invoering decentralisaties Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast ben ik mijn werkcarrière gestart als verpleegkundige waarbij ik vooral werkzaam was in het verpleeghuis en in de wijkverpleging. De gesprekken die ik in die tijd met veelal kwetsbare mensen had, zijn mij nu nog steeds dierbaar en motiveren mij in mijn werk. Het goed regelen van zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen en hun naasten is een sterke intrinsieke motivatie voor mij.

Project Netwerken Palliatieve Zorg en sociaal domein (gemeenten) 
Bij Agora zet ik mij samen met Sandrina Sangers in voor een stevigere verbinding tussen gemeenten en Netwerken Palliatieve Zorg. Daarin werken we samen met stichting Fibula. Het doel is om bij de ondersteuning van mensen met een ongeneeslijke aandoening het sociale domein en de palliatieve zorg beter op elkaar aan te laten sluiten met integrale aandacht voor kwaliteit van leven. In een kick-off bijeenkomst met netwerkcoördinatoren op 31 oktober zal duidelijk worden wat we in welke regio in 2019 gaan oppakken en uitwerken. Ik heb hierbij een actieve verbindende rol en die ga ik met veel plezier aan. Een enorm boeiend onderwerp in een werkveld dat volop in beweging is. 

Deel voorbeelden met mij
Ik hoor graag over voorbeelden waarbij gemeenten actief zijn op het onderwerp kwaliteit van leven van kwetsbare en ongeneeslijke zieke mensen, waarbij zorg en welzijn aansluit bij wat deze doelgroep nodig heeft.

Contact
Mocht je verder met mij kennis willen maken, heb je vragen of weet je goede voorbeelden? Dan kan je mij mailen op cneefjes@agora.nl of bellen (06) 83 03 23 76.

Auteur: Carolien Neefjes

IconClassfa-newspaper-o

Login of registreer om commentaar toe te voegen.

Nieuwsbrief Agora