Agora werkgroep psychosociaal: eerste samenkomst

Aantal weergaven: 671

In september kwam de werkgroep psychosociaal voor het eerst samen. Centraal stond hoe de werkgroep kan bijdragen aan een betere profilering van psychosociale ondersteuning in de palliatieve zorg en minder versnippering in het veld.

Deze verbeterpunten waren eerder in een brainstormbijeenkomst op tafel gelegd. 

Focus
De focus van de werkgroep ligt op de ondersteuningsvraag van mensen in hun thuissituatie. De vraag daarbij is welke ingangen daarvoor bestaan: wie signaleert de behoefte, verwijst door, begeleidt of behandelt? 

Doel 2019: ABC-model

De werkgroep heeft zich ten doel gesteld in 2019 nader invulling te geven aan een ABC-model voor psychosociale zorg en ondersteuning, vergelijkbaar aan het model voor spirituele zorg/omgaan met levensvragen:

  • A: aandacht en signalering die door iedereen in de (sociale) gemeenschap kan worden gegeven, zoals thuiszorg, huisarts, casemanager dementie, vrijwilligers, huishoudelijke hulp, ouderenadviseur, de centrale zorgverlener (conform kwaliteitskader), maar ook buren en naasten
  • B: begeleiding door bv huisarts/POH/maatschappelijk werk
  • C: crises, complexe zorg. Wie zijn de experts, waar worden ze gevonden?

Bronnen
De werkgroep zal hierbij gebruik maken van verschillende bronnen, zoals psychosociale ondersteuning in de oncologie, maar ook kennis van de lokale sociale kaart (Sociaal werk Nederland), welzijn op recept e.a.

Oproep
Ken je recent onderzoek, rapporten, artikelen of andere informatie die inzicht kan geven op welke manier psychosociale ondersteuning in de eerste lijn vorm en inhoud krijgt, dan ontvangt de werkgroep deze graag. Je kunt je input mailen naar ssangers@agora.nl


Auteur: Sandrina Sangers

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laat uw reactie achter

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
Reactie toevoegen