Aanknopingspunten Agora werkgroep psychosociaal

Aantal weergaven: 1793

Aandacht voor psychische en sociale dimensies

Zo’n 14 personen namen deel aan de verkennende brainstorm over mogelijke thema’s voor een nieuwe Agora werkgroep rondom de dimensies psychisch en sociaal.  

De basis voor de brainstorm vormden ervaringen, ideeën voor verbeteringen en een dialoog in twee groepen. Een belangrijke conclusie van de brainstorm is dat het onderscheid tussen de dimensies psychisch en sociaal moeilijk te maken is in de dagelijkse praktijk van ondersteuning.

Vraagstukken
De brainstorm leverde een aantal vraagstukken op die een nieuwe werkgroep zou kunnen onderzoeken.

  • Wat hebben mensen met een ernstige aandoening op psychosociaal gebied nodig? Kun je wat betekenen en wat dan?
  • Wat houdt psychosociale ondersteuning in en wat is er al?
  • Wat is het psychische domein en wat het sociale domein? (volgens kwaliteitskader pz)
  • Wat doe je met zorgverleners waar mensen wel een klik mee hebben, maar die niet de vereiste competenties hebben? ABC-principe: wie geeft aandacht, wie begeleiding en wie is inzetbaar bij crises? Voorop staat de eigen keuze van de cliënt of patiënt
  • De weg weten in de palliatieve zorg en goed kunnen en willen verwijzen
  • Hoe zou -vroegtijdige- psychosociale zorg en ondersteuning, inclusief het aanbod passend bij diverse culturen en uitgaande van de behoefte/wensen/verlangen van mensen, ‘normaal’ kunnen worden? Hoe kun je continuïteit en financiering van zorg te realiseren?

Overige thema’s die ook van belang zijn, maar niet bij de doelstellingen van Agora passen, gaan onder andere over competenties.

Aandacht voor psychische en sociale dimensies
Agora wil eraan bijdragen dat er naast de fysieke en spirituele dimensies in palliatieve zorg meer aandacht komt voor de psychische en sociale dimensies, zoals bedoeld in goede palliatieve zorg. Ofwel de psychische-emotionele gevolgen en de sociale gevolgen (familie, gezin, relaties, werk) van de ziekte en de veranderende situatie. Aandacht voor de hele mens is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van leven. Agora wil dit graag in samenwerking oppakken, mogelijk in een nieuwe werkgroep Psychosociaal. We houden je op de hoogte. 

Vragen
Heb je vragen over de werkgroep of voor de werkgroep? Neem gerust contact met mij op ssangers@agora.nl

Auteur: Sandrina Sangers

IconClassfa-newspaper-o

Laat uw reactie achter

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
Reactie toevoegen