Tijdens de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg op zaterdag 13 oktober 2018 kun je als burger, patiënt, naaste, mantelzorger, vrijwilliger, zorgverlener en professional in heel Nederland deelnemen aan activiteiten om kennis te maken met palliatieve zorg. Activiteiten bij jou in de buurt kun je vinden via lokale media, websites en sociale media van hospices, ziekenhuizen, verpleeghuizen en het regionale Netwerk Palliatieve Zorg. Ook in de week voorafgaand vinden op allerlei plaatsen lezingen, workshops en open dagen plaats. 

Op deze pagina vind je informatie, nieuws, tips, interviews en ervaringsverhalen over palliatieve zorg en aanverwante thema's.
Doel is je te informeren wat palliatieve zorg voor jou en je naasten kan betekenen alsook te laten zien hoe jij - vanuit je werk of je sociale verbintenis met mensen - van betekenis kunt zijn in palliatieve zorg.

Hoe kun jij van betekenis zijn?

Als betrokkene bij mensen in de laatste levensfase kun je van betekenis zijn door aandacht te hebben voor mensen, te luisteren naar hun verhalen, te ontdekken wat voor hen van waarde is en daarop in te spelen. Ontdek op welke manier je nog meer van betekenis kunt zijn:

 • Welke houding en vaardigheden heb je bijvoorbeeld nodig in het werk in de palliatieve zorg? Bekijk tips en ervaringen van collega's
 • Hoe staat het met palliatieve zorg voor kwetsbare mensen, zoals mensen met een verstandelijke beperking, niet-westerse migranten?
 • Hoe werk je samen aan zingeving en spirituele zorg?
 • Hoe maak je de laatste levensfase en de dood bespreekbaar, hoe kun je mensen daarin ondersteunen?
 • Welke partijen zijn er allemaal werkzaam in de palliatieve zorg, met wie kun je samenwerken?
 • Hoe kijk jij zelf tegen de dood en de eindigheid van het leven aan?

We helpen je graag op weg met informatie, tips en ervaringsverhalen. Je vindt ze hieronder.

'Cremeren' - Blog Jelle Reijngoudt

'Cremeren' - Blog Jelle Reijngoudt

woensdag 10 oktober 2018

Samen hebben we het over de dood. Ik vraag haar wat haar wensen zijn na het overlijden, omdat ze dit nog niet eerder had besproken met haar familie. ‘Cremeren’, zegt ze vol overtuiging.

Comfortabel - Blog Sander de Hosson

Comfortabel - Blog Sander de Hosson

dinsdag 9 oktober 2018

Fier ligt de linkerhand boven de rechter, waardoor haar trouwring nog mooier afsteekt tegen de parelwitte achtergrond. Ik hoop dat de dochter dit detail ook is opgevallen, want het is een prachtig eerbetoon aan de liefde die haar leven...
Wat betekent leven tot het einde voor jou?

Wat betekent leven tot het einde voor jou?

dinsdag 2 oktober 2018

Leven tot het einde betekent voor ieder mens iets anders. Hoe kijk jij daar zelf tegenaan? Hoe ga je om met de eindigheid van je leven? Weet je wat voor jou van waarde is? En hoe je van betekenis kunt zijn voor anderen? Lees ervaringen van...
Palliatieve zorg in beeld

Palliatieve zorg in beeld

woensdag 26 september 2018

Samen met jou selecteerden we video's en beeldfragmenten die je aan familie, cliënten of collega’s kunt laten zien om ze te informeren over palliatieve zorg en ze te laten ervaren wat het voor hen kan betekenen.

Agora miniconferentie 'Met de Mantel der Liefde...' - meld je aan

Agora miniconferentie 'Met de Mantel der Liefde...' - meld je aan

dinsdag 30 oktober 2018

09:30 - 13:00

Agora organiseert deze conferentie om de uitkomsten van een onderzoek in twee verpleeghuizen met je te delen. Wat ervaren bestuurders, zorgverleners en cliënten in de zorg in de laatste levensfase en hoe waarderen zij dat? Kom ook!
Samen werken aan zingeving: 10 praktijktips

Samen werken aan zingeving: 10 praktijktips

donderdag 16 augustus 2018

Hoe kun je als verpleegkundige, (huis)arts en geestelijk verzorger samen werken aan zingeving in de palliatieve fase? We hebben tien praktijktips van deelnemers aan de Agora werkconferentie voor je op een rij gezet.

Samen werken aan zingeving: 5 praktijkvoorbeelden

Samen werken aan zingeving: 5 praktijkvoorbeelden

woensdag 1 augustus 2018

Hoe kun je als verpleegkundige, (huis)arts en geestelijk verzorger samen werken aan zingeving in de palliatieve fase? Vijf mooie praktijkvoorbeelden op een rij, besproken tijdens de Agora werkconferentie.

Scherpere blik op palliatieve zorg

Scherpere blik op palliatieve zorg

woensdag 11 juli 2018

In het magazine In Opleiding schetst het instituut voor onderwijs en opleiden van VUmc de stand van zaken rond palliatieve zorg. VUmn sprak met Clémence Ross, Sander de Hosson, Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink, Bregje...
Goede palliatieve zorg staat dichtbij de leefwereld van mensen

Goede palliatieve zorg staat dichtbij de leefwereld van mensen

maandag 9 juli 2018

Cliëntenraden hebben een belangrijke stem in het vormgeven van waarde-volle palliatieve zorg en ondersteuning die dicht bij de leefwereld van mensen staat, zegt Clémence Ross in tijdschrift Zorg & Zeggenschap van LOC...
Op Mars - Blog Clémence Ross

Op Mars - Blog Clémence Ross

donderdag 14 juni 2018

Ground Control to Major Tom. Can you hear me, Major Tom? Mijn man voelt dat hij achteruitgaat en maakt zich zorgen, maar de specialist praat over de groei van tumoren, over medicatie, vraagt niet wat het allemaal met hem doet. 
Aftasten wat er leeft bij mensen om de dood bespreekbaar te maken

Aftasten wat er leeft bij mensen om de dood bespreekbaar te maken

donderdag 14 juni 2018

Soms wil iemand niet praten over de dood, over ziekte of verlies. Hoe kun je iemand dan toch voorbereiden op de laatste levensfase? 

Organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking aan de slag met palliatieve zorg

Organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking aan de slag met palliatieve zorg

donderdag 19 april 2018

Agora heeft het gebruik van de publicatie 'Ervaringen en uitdagingen! Palliatieve zorg in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking' geïnventariseerd. We delen graag de resultaten met je.

Interview: drie verpleegkundigen met een missie - 'Palliatief in Balans'

Interview: drie verpleegkundigen met een missie - 'Palliatief in Balans'

dinsdag 3 april 2018

Verpleegkundigen Margreet, Anita en Geanne hebben 'Palliatief in Balans' opgezet om het belang van palliatieve zorg onder de aandacht te brengen van collega's in de thuiszorg en zorgverleners in verpleeghuizen en ziekenhuizen.

Geestelijk verzorgers inschakelen bij jou in de buurt

Geestelijk verzorgers inschakelen bij jou in de buurt

maandag 22 januari 2018

Wanneer kun je een geestelijk verzorger inschakelen? Hoe vind je een geestelijk verzorger bij jou in de buurt? Bekijk het verwijsdocument en het overzicht 'Geestelijk verzorgers in eerstelijnszorg' van VGVZ.
Video: tips voor nieuwe collega’s in de palliatieve zorg

Video: tips voor nieuwe collega’s in de palliatieve zorg

donderdag 14 december 2017

Welke houding en vaardigheden heb je nodig in je werk in de palliatieve zorg? Waar kun je op letten? Laat je inspireren door de korte film van Agora met tips van ervaren collega's in de palliatieve zorg.

12

Wat kan palliatieve zorg voor jou betekenen?

Waarover kun je je laten informeren tijdens deze dag?

 • Palliatieve zorg is multidimensionele zorg. Er is aandacht voor de hele mens, dus zowel voor fysieke problemen en behoeften alsook voor problemen en behoeften die jij of je naasten hebben op psychisch, sociaal en spiritueel vlak. 
 • Ontdek wat palliatieve zorg voor jou en je naasten kan betekenen
 • Hoe je de weg naar palliatieve zorg kunt vinden
 • Waarom het belangrijk is vroegtijdig na te denken over wat voor jou van waarde is in de laatste levensfase
 • Waarom het belangrijk is je wensen te delen met naasten
 • Tips om het gesprek over de laatste levensfase aan te gaan
 • Hoe je om kunt gaan met zingevings- en levensvragen

We helpen je graag op weg met nieuws, filmpjes en ervaringsverhalen. Je vindt ze hiernaast.

Voorbeelden van activiteiten