Menu

Verstandelijke beperking

Palliatieve zorg aan mensen met een verstandelijke beperking

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking was lang een onderbelicht onderwerp. Van deze doelgroep was weinig bekend over het zorgproces, de specifieke zorgbehoeften en morele problematiek. Om hierin verandering te brengen, zijn verschillende mensen aan de slag gegaan met het onderwerp palliatieve zorg en mensen met een verstandelijke beperking.

Het Nivel deed verschillende onderzoeken die belangrijke input gaven voor contacten met het veld.
In de werkgroep worden activiteiten afgestemd en wordt informatie uitgewisseld rond palliatieve zorg voor deze specifieke groep. Er wordt gewerkt aan onderzoek, casuïstiek en het ontwikkelen van informatie. Agora coördineert deze werkgroep.

In 2013 publiceerde Nivel o.a. een handreiking voor zowel zorgverleners als familie en naasten over besluitvorming in de laatste levensfase.

Contactpersoon Agora

Marijke Wulp, beleidsmedewerker Agora, contact per mail .

Nieuws en informatie

Archief