Menu

Verpleegkundigen & verzorgenden

V&VN Palliatieve Zorg

Logo V&VN Palliatieve ZorgDe afdeling Palliatieve Zorg van de V&VN is een beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden die geïnteresseerd zijn in palliatieve zorg of werken met palliatieve patiënten. V&VN Palliatieve Zorg is betrokken bij verschillende symposia en congressen en houdt zich ook bezig met deskundigheidsbevordering. De beroepsvereniging kent inmiddels ruim 500 leden en wil een ontmoetingsplek zijn voor verpleegkundigen én verzorgenden.

Met de term 'palliatieve verpleegkunde' wordt specifiek de verpleegkundige en verzorgende hulpverlening bedoeld die in het kader van de integrale palliatieve zorg wordt verleend. Een verpleegkundige werkzaam in de palliatieve zorg, beschikt over de kennis, vaardigheden en attitude zoals benoemd in het beroepsdeelprofiel én kwaliteitskader voor verpleegkundigen in de palliatieve zorg. Het beschrijven van de specifieke competenties van verzorgende werkzaam in de palliatieve zorg is in ontwikkeling.

Palliatieve zorg wordt systematisch, planmatig en multidisciplinair verleend; de verpleegkundige en verzorgende maken deel uit van een team en werkt nauw samen met de verschillende professionals die deze zorg voor de palliatieve patiënt realiseren.

De V&VN PZ is per e-mail bereikbaar via: palliatievezorg@venvn.nl.
Website: palvoorprofs.nl

Centrale positie verpleegkundigen en verzorgenden

Zorg verlenen in de laatste levensfase (palliatieve zorg) is een van de indrukwekkendste aspecten van ons beroep. Verpleegkundigen hebben een centrale positie in de totale gezondheidszorg. Samen met verzorgenden hebben zij een groot aandeel in palliatieve zorg, en zo de mogelijkheid om palliatieve zorg beroepsinhoudelijk verder uit te werken. De vaak complexe problematiek, de brede patiëntencategorie en het feit dat de werkzaamheden verricht worden in zeer uiteenlopende organisaties, maken het van belang dat verpleegkundigen en verzorgenden als individu en als groep in staat zijn een zelfde visie op palliatieve zorg te kennen en uit te dragen.

Contactpersoon Agora

José Weststrate, beleidsmedewerker Agora, contact per mail.