Menu

Publicaties

Publicaties en informatie palliatieve zorg

RSS

  Zoeken

Publicaties palliatieve zorg

Notitie Complementaire Zorg
woensdag 31 december 2008
De Commissie Ethiek van V&VN heeft eind vorig jaar een notitie geschreven over complementaire zorg. Ze wil hiermee de discussie over dit onderwerp verhelderen.
Jaarverslag 2007 Agora
vrijdag 12 september 2008
Het jaarverslag 2007 van Agora, landelijk ondersteuningspunt palliatieve terminale zorg, is verschenen.
Kleur bekennen - Verpleegkundige zorg aan moslims in de palliatieve fase van een ziekte
donderdag 1 november 2007

Deze brochure geeft beknopt kennis en achtergrondinformatie over aspecten rondom de cultuur en religie van moslims, toegespitst op palliatieve zorg. In de bijlage is een checklist opgenomen die door verpleegkundigen te gebruiken is als hulpmiddel tijdens de opname van een moslimpatiënt in de palliatieve fase van een ziekte.

Palliatieve zorg: de pioniersfase voorbij
donderdag 7 juni 2007
Met deze brief informeert staatssecretaris Bussemaker de Tweede Kamer over haar beleidsagenda voor de palliatieve zorg.
Jaarverslag 2006 Agora
donderdag 31 mei 2007
Het jaarverslag 2006 van Agora, landelijk ondersteuningspunt palliatieve terminale zorg, is verschenen.
Beleidsbrief VWS 'Samen zorgen voor beter, proloog VWS-beleid 2007-2010'
donderdag 5 april 2007
In de brief ‘Samen zorgen voor beter, proloog VWS-beleid 2007-2010’ wordt ingegaan op de beleidsonderwerpen van VWS, die in de komende kabinetsperiode prioriteit krijgen.
VPTZ-registratie 2005
vrijdag 30 maart 2007
In maart is de Registratierapportage Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg 2005 verschenen. Hierin zijn wordt een beeld geschetst van de werkzaamheden van de VPTZ-organisaties in 2005.
Eindrapport Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 2006
dinsdag 20 maart 2007
In 2006 is voor de tweede keer de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg georganiseerd. In maart 2007 is het eindrapport over deze dag verschenen.
Gezamenlijk werkplan 2007 Agora - VIKC
dinsdag 13 maart 2007
In dit werkplan worden de door Agora, landelijk steunpunt palliatieve zorg en VIKC, Vereniging van Integrale Kankercentra, gezamenlijk geplande activiteiten voor 2007 beschreven.
Activiteitenplan 2007 Agora
dinsdag 13 maart 2007
Agora, landelijk steunpunt palliatieve zorg, beschrijft in dit activiteitenplan de plannen voor 2007. André Rhebergen, directeur van Agora, legt in de inleiding de nadruk op meer samenhang, minder dubbel werk en meer bekendheid bij het algemene publiek.
1 2
Recente publicaties Archief publicaties     

Archief


Agora publicaties


Doorgeven publicaties

Heb je een aanvulling op de publicaties? Laat het ons weten via dit formulier en geef daarbij je mailadres door.

Indicates required fields

Contactinformatie

Feedback