Menu

Geestelijke Gezondheidszorg

Palliatieve zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

In Nederland krijgen circa 4 van elke 10 volwassenen tijdens hun leven te maken met psychiatrische problematiek. Jaarlijks sterven circa 400-500 mensen in psychiatrische instellingen. Hoeveel mensen met psychiatrische problematiek buiten de instellingen behoefte hebben aan palliatieve zorg is onbekend, maar waarschijnlijk een veelvoud van deze aantallen.

In de GGz is nog (te) vaak onvoldoende kennis beschikbaar over palliatieve zorg. Omgekeerd schiet – in de palliatieve zorg - regelmatig de noodzakelijke psychiatrische deskundigheid en ervaring tekort. Het is daarom noodzakelijk kennis en ervaring vanuit beide sectoren te delen.

Zaken waar meer over bekend zou moeten worden: Lichamelijke symptomen in de palliatieve fase worden in de GGz vaak te laat opgemerkt of niet voldoende serieus genomen, veel psychiatrische instellingen hebben geen ‘palliatief beleid’ en daarom sterven hun bewoners geregeld niet ‘thuis’. In verpleeg- en verzorgingshuizen komt frequent (latente) psychiatrische problematiek voor die kan leiden tot extra complexe zorgvragen. Deze en andere problemen zijn voor een groot deel vermijdbaar c.q. te verminderen.

De werkgroep Palliatieve zorg in de GGz houdt zich al een aantal jaren bezig met het uitwisselen en verzamelen van ervaringen uit de praktijk. Er zijn symposia georganiseerd en er is bijgedragen aan praktijkontwikkeling in diverse instellingen. Alle kennis en ervaring is verzameld en heeft geleid tot de ontwikkeling van de gids ‘Palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis’.
Deze gids is bedoeld als hulpmiddel om zorgverleners bij hun taak te ondersteunen. De redactie van de Gids nodigt u vriendelijk doch dringend uit om uw kennis beschikbaar te stellen. Hebt u specifieke, aanvullende kennis of wilt u reageren op de Gids dan kunt u terecht bij Marijke Wulp (mwulp@agora.nl). De Gids zelf is vanaf eind oktober digitaal beschikbaar op deze pagina.

In de redactie participeren deelnemers vanuit Agora, IKNL, VPTZ en de psychiatrie.

Leden werkgroep Palliatieve zorg en Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) per september 2012

  • Marijke Wulp, beleidsmedewerker Agora, Bunnik
  • Bo van Aalst, medewerker Palliatieve Zorg IKZ
  • Margriet Siebenlist, verpleegkundig specialist GGZ i.o., Delta Psychiatrisch Centrum, Rotterdam
  • Katrien Hendriks, palliatief verpleegkundige GGzE, Eindhoven

Contactpersoon Agora

Marijke Wulp, beleidsmedewerker Agora.

Nieuws en informatie

Archief


Oproep materialen

Beide werkgroepen zijn op zoek naar artikelen, protocollen, laatste wensen boekjes, etc. die in de GGZ gebruikt worden om de kwaliteit van leven in de laatste fase én de nazorg te verbeteren. Wie heeft er geschikte materialen en wil die opgenomen zien (als mogelijk voorbeeld voor anderen) op een materialenlijst? Neem contact op met Marijke Wulp, beleidsmedewerker Agora.