Menu

Ethiek en spirituele zorg

Agora ethiek en spirituele zorg

In de palliatieve terminale zorg worden hulpverleners, patiënten en hun naasten regelmatig geconfronteerd met dilemma’s rond de vraag ‘Wat is goede zorg in de laatste levensfase’? Menig zorgverlener loopt rond met de vraag of iets nu niet anders had gekund in de communicatie, de aanpak, etc.

De agora richt zich ook op spirituele zorg. Bijvoorbeeld transmuralisering van de palliatieve zorg roept diverse vragen op

  • Veel mensen zijn niet (meer) betrokken bij enig levensbeschouwelijk netwerk
  • Bij verblijf thuis in de laatste levensfase krijgt men vaak geen spirituele zorg vanuit eigen netwerk 
  • Wat betekent dat voor spirituele zorg voor die mensen?

Spirituele zorg is een belangrijke dimensie binnen de palliatieve zorg die qua uitwerking en verdieping nog de nodige aandacht nodig heeft.

De agora ethiek en spirituele zorg houdt zich met beide onderwerpen bezig. Vanuit deze agora worden initiatieven genomen tot verdere verdieping van inzichten op het gebied van ethische vraagstukken en spirituele zorg . Ook wordt al aanwezige ervaring en kennis verspreid via artikelen en uitgewisseld via werkconferenties.

Werkwijze en gewenst resultaat

De agora ethiek en spirituele zorg wil voornamelijk vraaggestuurd werken. Dat wil zeggen dat zij wil uitgaan van waarnemingen, ervaringen en vragen van zorgverleners, patiënten en naasten, die bij palliatieve terminale zorg betrokken zijn. Daarnaast krijgen ervaringsdeskundigen bevindingen uit de literatuur en onderzoek voorgelegd met de vraag daar hun mening over te geven.

In de afgelopen jaren zijn daartoe o.a. de volgende acties ondernomen:

Contactpersoon Agora

Marijke Wulp, beleidsmedewerker Agora. Contact per mail of bel 030-6575898.

Nieuws en informatie

Archief