Plan van aanpak palliatieve zorg 2008-2010 - VWS

Het ministerie van VWS heeft samen met landelijke (koepel)organisaties in de palliatieve zorg en de Kenniscentra Palliatieve Zorg een Plan van aanpak Palliatieve Zorg 2008-2010 opgesteld. Hierin zijn de prioriteiten voor het beleid voor palliatieve zorg uitgewerkt.  

Het Plan van aanpak omvat een samenhangend beleidskader voor de palliatieve zorg en is een vervolg op het stimuleringsprogramma palliatieve zorg (1998) en het standpunt palliatieve zorg, dat vanaf 2002 wordt uitgevoerd.

Het Plan van aanpak Palliatieve Zorg richt zich op het optimaliseren van de palliatieve zorg in Nederland, ongeacht de plaats waar de patiënt verblijft. Doel van de actiepunten in het Plan van aanpak is het bereiken van de best mogelijke kwaliteit van leven voor patiënten met een levensbedreigende ziekte, waarbij geen kans meer is op genezing. En als dat niet meer mogelijk is een zo goed mogelijk stervensproces (kwaliteit van sterven).

Het Plan van aanpak kent drie thema’s die de speerpunten vormen:

Vertegenwoordigers van relevante koepel(organisaties) in het palliatieve veld, de Kenniscentra Palliatieve Zorg, Zorgverzekeraars Nederland en de overheid zijn leden van het Landelijk Platform Palliatieve Zorg.


Nieuws en vragen

Het Platform Palliatieve Zorg zal iedere twee maanden een nieuwsbrief over de activiteiten van het Plan van aanpak uitbrengen. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via de Dienstpostbus PPZ. Ook met andere vragen over het platform kunt u daar terecht.