Werkgroep ondersteuning netwerken palliatieve zorg

Palliatieve zorg is in Nederland georganiseerd in lokale netwerken palliatieve zorg. Een netwerkcoördinator is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het netwerk. In totaal zullen er 60 à 70 lokale netwerken ontstaan. De adviseurs bij de Integrale Kankercentra ondersteunen en faciliteren de ontwikkeling van de lokale netwerken in hun regio. Agora, landelijk steunpunt palliatieve zorg en de Integrale Kankercentra Nederland (IKNL) werken samen in de landelijke ondersteuning van de netwerkcoördinatoren. Hiervoor is de werkgroep ondersteuning netwerken ingesteld. Deze werkgroep heeft als doel netwerkcoördinatoren bijeen te brengen om kennis en ervaringen uit te wisselen en hen te informeren over specifieke onderwerpen door het organiseren van themabijeenkomsten.


Samenstelling en werkwijze

Een voorbereidingsgroep organiseert per jaar tenminste twee thema-bijeenkomsten. De keuze voor de thema’s wordt voor een belangrijk deel bepaald door de coördinatoren. De voorbereidingsgroep bestaat uit:

  • Angelique de Wit, voorzitter, netwerkcoördinator netwerk palliatieve zorg Waardenland, bestuurslid stichting Fibula
  • Rob Krol, coördinator palliatieve zorg IKNL
  • Anja Oostveen, netwerkcoördinator netwerk palliatieve zorg Gelderse Vallei
  • Jose Weststrate, beleidsmedewerker Agora

Contactpersoon Agora

José Weststrate, beleidsmedewerker Agora, mailcontact met José Weststrate.