Menu

Agenda

Contact over agenda

Conny Giesen
Conny Giesen
Communicatie Agora
      

Agenda palliatieve zorg

2015 oktober 08-10-2015  Vooraankondiging 5th Amsterdam Symposium on Palliative Care
09-10-2015  Second annual Palliative Care in Oncology Symposium
09-10-2015  Helpen bij verdriet en verlies: een opdracht voor elke burger
09-10-2015  lunch Aafje Huizen Thuiszorg Zorghotels
09-10-2015  lunch Aafje Huizen Thuiszorg Zorghotels
09-10-2015  lunch Aafje Huizen Thuiszorg Zorghotels
10-10-2015  Thematafels palliatieve zorg Oostelijk Flevoland
10-10-2015  Thematafels palliatieve zorg Oostelijk Flevoland
10-10-2015  Open dag Careyn Hospice Breda
10-10-2015  Open Huis Hospice Rozenheuvel
10-10-2015  Mijn leven dat jij niet kent.. Verborgen leven dat zichtbaar wordt in de palliatieve fase
10-10-2015  Er zijn.. Open Huis nieuw thuis Ottengas 13 Nijmegen
10-10-2015  Internationale Dag van de Palliatieve Zorg
10-10-2015  We zijn er zo!
10-10-2015  Open dag Hospice Kromme Rijnstreek
10-10-2015  Open Huis Hospice Meulenbelt TMZ, Hospice ’t Nieuwland, Het Leonardus Hospice en Roparun Hospice TMZ
10-10-2015  Inspiratiedag
12-10-2015  lunch Aafje Huizen Thuiszorg Zorghotels
12-10-2015  The farewell party
13-10-2015  Bezieling en zingeving
13-10-2015  Voor de stilte
13-10-2015  Mijn leven dat jij niet kent!
13-10-2015  lunch Aafje Huizen Thuiszorg Zorghotels
13-10-2015  Mijn leven dat jij niet kent
14-10-2015  lunch Aafje Huizen Thuiszorg Zorghotels
14-10-2015  1e Nationale Congres voor Hospicezorg
14-10-2015  Theater van de laatste dagen
14-10-2015  Zie je wie ik ben?
14-10-2015  Symposium 'Het zit in de familie! De omgang met naasten in de palliatieve fase'
14-10-2015  Ik ben niet kwijt
15-10-2015  Mijn leven dat jij niet kent - palliatieve zorg in breder perspectief
15-10-2015  Verleen ik wel gepaste zorg?
15-10-2015  lunch Aafje Huizen Thuiszorg Zorghotels
15-10-2015  Algemeen overleg Palliatieve zorg
15-10-2015  Zie je wie ik ben?
16-10-2015  lunch Aafje Huizen Thuiszorg Zorghotels
16-10-2015  lunch Aafje Huizen Thuiszorg Zorghotels
16-10-2015  Voor de stilte
19-10-2015  Pijn in de palliatieve fase
20-10-2015  Je mag mij altijd bellen – 1001 dagen van rouw
20-10-2015  Over- en uitbehandeld - Passende zorg in de laatste levensfase
22-10-2015  Workshop - Werken aan welbevinden met verbeeldingskracht
28-10-2015  Palliatieve zorg bij dementie
28-10-2015  Pijn in de palliatieve fase
29-10-2015  Elckerlijckcongres: Samen van betekenis zijn
november 02-11-2015  Teaching the Teacher Palliatieve Zorg
05-11-2015  Aan de slag met de verhalencirkel
10-11-2015  Dag van de Dementiezorg
10-11-2015  Inspiratiedag
12-11-2015  Masterclass Levinas, De weg naar het best mogelijke helpen
13-11-2015  Ik wil dood, help me!
17-11-2015  ALV Palliactief - symposium
18-11-2015  Palliatieve zorg bij dementie
19-11-2015  Inspiratiebijeenkomst Van Betekenis tot het einde
20-11-2015  Werken met wilsonbekwamen en hun vertegenwoordigers
24-11-2015  Alle fasen van de palliatieve zorg in beeld
24-11-2015  Studiedag - Palliatieve zorg: zorg voor en met elkaar - de oudere patiënt
december 04-12-2015  Palliatieve vergaderdag
07-12-2015  Inspiratiedag
09-12-2015  Levenseinde en rouw bij mensen met een verstandelijke beperking
2016 maart 09-03-2016  Rediscovering Holism
RSS

@Agorapalliatief op Twitter