Menu

Patienten en naasten

Ongeneeslijk ziek, en dan?

Banner Forum Ongeneeslijk Ziek - www.forumongeneeslijkziek.nl Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden omdat zij een levensbedreigende aandoening hebben. Regionale netwerken palliatieve zorg willen de zorg voor ongeneeslijk zieke mensen zo goed mogelijk organiseren. De meeste netwerken bieden informatie over het zorgaanbod bij u in de buurt via een eigen website aangesloten bij www.netwerkpalliatievezorg.nl.

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten kunnen behoefte hebben aan informatie, begrip, steun en troost. Lotgenotencontact en informatie over de laatste levensfase kunt u vinden via ongeneeslijk.  

Hoe wil ik leven als ik doodga? Erover praten is lastig, maar wel zinvol. De website www.doodgewoonbespreekbaar.nl wil hierbij helpen door kennis en ervaringen te delen. De website is voor zowel stervenden als hun omgeving. U vindt hier informatie, tips en ervaringen van anderen over het bespreekbaar maken van onderwerpen die met doodgaan te maken hebben.

De voorlichtingsfilm 'Gewoon dood' (www.gewoondood.nl) laat zien wat er allemaal bij komt kijken als u een ongeneeslijke ziekte hebt en thuis wilt overlijden. De film toont – in zeven delen – het leven tussen hoop en vrees. Patiënten, partners, artsen en anderen rond het ziekbed, vertellen wat er gebeurt vanaf het moment dat een ongeneeslijke ziekte wordt geconstateerd. 

In de video’s op www.alsjenietmeerbeterwordt.nl komen acht mensen - die te horen kregen dat zij niet meer beter zullen worden - aan het woord over hun ervaringen. Zij vertellen welke praktisch zaken allemaal geregeld moesten worden en welke keuzen zij maakten om ervoor te zorgen dat zij zo comfortabel, waardig en plezierig mogelijk hun laatste dagen kunnen beleven.

Tijdens inloopavonden of voorlichtingsbijeenkomsten zoals Café Doodgewoon kunt u lotgenoten ontmoeten en informatie over palliatieve zorg krijgen. Op zoek naar palliatieve zorg bij u in de buurt? In de database Zorg Kiezen vindt u actuele informatie over de zorgmogelijkheden. Via kiesBeter.nl/palliatievezorg kunt u zorgmogelijkheden vergelijken.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. Bij palliatieve zorg is het volgende van belang:

  • het behandelen van pijn en andere symptomen
  • het voorkomen en oplossen van psychologische en sociale problemen
  • aandacht voor zingeving en spiritualiteit
  • het ondersteunen van de patiënt om zo actief mogelijk te kunnen leven
  • het ondersteunen bij het afronden van het bestaan en bij het nemen van afscheid
  • het helpen van naasten in het omgaan met de zieke en bij de rouwverwerking na het overlijden.

De laatste fase van het leven wordt ook wel terminale fase genoemd.

@Ongeneeslijk op Twitter