De naakte waarheid van dementie - Blog ouderenpsycholoog Sarah Blom

De naakte waarheid van dementie - Blog ouderenpsycholoog Sarah Blom

Na een aantal weken rapporteren, observeren en een zevental gesprekken waarin ik al mijn gesprekstechnieken uit de kast trok, was ze bereid het mysterie voor ons op te lossen.
Geplaatst door Sarah Blom / donderdag 28 september 2017
Ontwikkelingen spirituele zorg in beeld tijdens Agora werkconferentie

Ontwikkelingen spirituele zorg in beeld tijdens Agora werkconferentie

Tijdens de Agora werkconferentie spirituele zorg op 12 juni bleek dat er veel ontwikkelingen gaande zijn om spirituele zorg onder de aandacht te brengen en verder in te bedden in de (palliatieve) zorg.
Geplaatst door Marijke Wulp / maandag 17 juli 2017
Hoe ga jij om met levensvragen?

Hoe ga jij om met levensvragen?

Zit jij weleens met levensvragen? En spreek je erover? Agora ging op pad en vroeg het aan mensen op straat. Benieuwd of het aansluit bij jou ervaringen? 

Geplaatst door Marijke Wulp / maandag 17 juli 2017
Janneke de Groot - Zingeving in de zorg: doodgewoon?

Janneke de Groot - Zingeving in de zorg: doodgewoon?

Lenie kon genieten van de schoonheid van de muziek en zich tegelijkertijd even afsluiten van alle indrukken van het ziekenhuis. Een eenvoudige oplossing met een groot effect. 

Geplaatst door Janneke de Groot / maandag 8 mei 2017
Geestelijk verzorger Etje Verhagen - Alles met je lijf

Geestelijk verzorger Etje Verhagen - Alles met je lijf

'Wie ben ik als ik niet de beschikking heb over mijn lichaam?'
Geplaatst door Etje Verhagen / maandag 23 januari 2017
Geestelijk verzorgers inschakelen bij u in de buurt

Geestelijk verzorgers inschakelen bij u in de buurt

Wanneer kunt u een geestelijk verzorger inschakelen? En hoe vindt u een geestelijk verzorger bij u in de buurt? VGVZ biedt ondersteunende informatie in de vorm van een verwijsdocument en het overzicht 'Geestelijk verzorgers in...
Geplaatst door Marijke Wulp / donderdag 19 januari 2017
Inventarisatie geestelijke begeleiding in palliatieve zorg thuis

Inventarisatie geestelijke begeleiding in palliatieve zorg thuis

Agora bracht in 2016 'De wereld van de trage vragen' uit. Een inventarisatie van knelpunten in geestelijke begeleiding thuis met aanbevelingen om tot verbetering te komen.

Geplaatst door Marijke Wulp / maandag 7 november 2016
Geestelijke begeleiding in de palliatieve zorg thuis: onbekend maakt onbemind

Geestelijke begeleiding in de palliatieve zorg thuis: onbekend maakt onbemind

Patiënten die ongeneeslijk ziek zijn en thuis verblijven, krijgen vaak niet de geestelijke begeleiding die nodig is. Daaraan liggen verschillende oorzaken ten grondslag. Op verzoek van staatssecretaris Van Rijn van VWS inventariseerde Agora...
Geplaatst door Marijke Wulp / maandag 7 november 2016
Kwaliteitsstandaard levensvragen

Kwaliteitsstandaard levensvragen

Oog en oor hebben voor hoe het écht met mensen gaat. Wat is belangrijk voor ouderen en wat maakt voor hen de dag de moeite waard? Dat is voor ouderen goede zorg. De opname van de kwaliteitsstandaard levensvragen in het kwaliteitsregister...
Geplaatst door Agora - Leven tot het einde / dinsdag 5 april 2016
Gevoeligheid voor signalen spirituele behoeften bij vrijwilligers

Gevoeligheid voor signalen spirituele behoeften bij vrijwilligers

Hoe kun je ervoor zorgen dat iemand niet alleen lichamelijk en psychosociaal maar ook spiritueel gezien goed sterft? Begrijpen betrokkenen elkaar als het over de spirituele dimensie gaat?
Geplaatst door Agora - Leven tot het einde / zaterdag 2 april 2016
Eerlijkheid in de laatste fase van het leven

Eerlijkheid in de laatste fase van het leven

'Hij wilde geen niet-toegestane middelen gebruiken, vooral in deze fase van zijn leven. Hij wilde de dood helder en bewust tegemoet treden en de geloofsbelijdenis kunnen uitspreken, de ‘Sjahada’.'
Geplaatst door Agora - Leven tot het einde / vrijdag 11 maart 2016