Nieuws

Studenten Geneeskunde doen onderzoek voor Agora
Studenten Geneeskunde doen onderzoek voor Agora

Aantal weergaven: 580

Community Projecten 2018

Derdejaars studenten Geneeskunde doen in het kader van hun studie onderzoek voor Agora en maken zo kennis met thema’s rond het levenseinde en de dood. Twee van de drie projecten zoomen in op 'Schrijf een brief aan je naaste'.

In het kader van hun studie Geneeskunde moeten studenten van het ErasmusMC in hun derde bachelorjaar samenwerken aan een project in opdracht van een maatschappelijke organisatie. Het zogenaamde Community Project. De groep moet op wetenschappelijk verantwoorde wijze een public health vraagstuk uit de praktijk analyseren. 

Drie communityprojecten

Agora heeft ook dit jaar projectvoorstellen ingediend. Zestien studenten hebben inmiddels een start gemaakt met drie Community Projecten voor Agora. Twee ervan zijn een vervolg op de vanaf 2016 uitgevoerde projecten rond ‘Schrijf een brief aan je naaste’

Groep 1 gaat inventariseren of zorgverleners in de ouderenzorg de waarden en wensen van hun cliënten weten en hoe ze daar inzicht in krijgen. 

Groep 2 laat zorgverleners kennis maken met het Schrijf een briefmateriaal en bespreekt met hen de (ingeschatte) toepasbaarheid ervan voor naasten (én zorgverleners). 

Groep 3 
gaat onderzoeken wat van waarde is voor iemand die net gehoord heeft dat hij/zij ongeneeslijk ziek is en hoe je als arts daarbij passende zorg kunt bieden. Het onderzoek is gericht op kwaliteit van leven tot het einde. 


Bewuste keuze

In de kick-off gesprekken gaf een meederheid van de studenten aan bewust gekozen te hebben voor het onderwerp ‘in gesprek over het levenseinde’. Vanwege persoonlijke ervaringen met (dementerende) opa’s en oma’s en/of werkervaring in de ouderenzorg. Het belang van vroegtijdig denken en spreken over ‘leven tot het einde’ wordt door de studenten herkend en breed onderschreven. Het is verheugend te bemerken dat deze lichting studenten zich meer bewust is van het levenseinde. Een verschil met voorgaande jaren!

Elf studenten maakten persoonlijk kennis met Schrijf een brief door tijdens de kick-off zelf een brief te schrijven. Na een eerste aarzeling kwam iedereen goed op gang. “Een zeer waardevolle ervaring”, was de conclusie van de studenten.

Bewustwording van eindigheid bij studenten geneeskunde

Agora vindt het belangrijk dat de studenten, die als toekomstige artsen vaak met het levenseinde te maken zullen krijgen, door de Community Projecten kennis en ervaring opdoen met thema’s rond léven tot het einde en de dood. In maart presenteren ze de uitkomsten van hun projecten.

Auteur: Marijke Wulp

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laat uw reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen