Nieuws

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking - voortgang
Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking - voortgang

Aantal weergaven: 986

Deel je ervaring via de vragenlijst

Drie maanden na uitgifte inventariseert Agora het gebruik van de publicatie 'Ervaringen en uitdagingen! Palliatieve zorg in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking'. Wie heeft de tips in praktijk gebracht? En zijn er al resultaten?

In oktober 2017 heeft Agora de publicatie uitgebracht en breed verspreid. We zijn benieuwd wie er al aan de slag is gegaan met de tips en aanbevelingen en of deze een bijdrage leveren aan het beter verankeren van palliatieve zorg in organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Reacties op vragenlijst
Om daar meer zicht op te krijgen, stuurde Agora de deelnemers van de expertmeeting (2017) een korte vragenlijst toe. Uit de reacties komen een aantal zaken naar voren:

 • Het boekje is door ruim twee derde van de respondenten (die nu gereageerd hebben) gelezen en verder verspreid onder collega’s
 • De mensen zijn vooral aan de slag gegaan met de kennis en vaardigheden rond palliatieve zorg en de organisatie ervan. Er is niet specifiek ingezet op een verandering in cultuur rond (het bespreekbaar maken van) sterven en dood
 • Ze zien goede toepassingsmogelijkheden van de tips en aanbevelingen; concreet en door de combinatie van aanbevelingen krachtig. Te gebruiken als onderlegger voor visie-, beleids- en jaarplannen
 • De grootte van een organisatie blijkt een bottleneck om de informatie en aanbevelingen ook echt dicht bij de bewoners en zorgverleners te krijgen. Ook contact krijgen én houden met regiobesturen blijkt moeilijk.

Resultaten
Als meest aansprekende resultaten worden genoemd:

 • Inzet van de set signaleren palliatieve fase, inzet zorgconsulenten en kernteam palliatieve zorg. Medewerkers is extra scholingen geboden.
 • Zeventien medewerkers hebben de scholing train-de-trainer signalering in de palliatieve fase gevolgd
 • Oprichting van een werkgroep beleid, kennis en vaardigheden om de aanbevelingen verder vorm te geven en te verspreiden
 • Meer bekendheid en aandacht binnen de woningen voor deze zorg
 • Opname van palliatieve zorg in VGN lange termijn onderzoeksagenda

Overige opmerkingen
Andere opmerkingen die de mensen maakten:

 • Vooral waar iedere locatie een eigen, andere huisarts heeft (en soms meerdere huisartsen per locatie) is het lastiger palliatieve zorg goed te organiseren
 • De respondenten zijn van mening dat de bijeenkomsten zoals georganiseerd door Agora in 2016 en 2017 gecontinueerd moeten worden. Dit geeft invulling aan het onderwerp palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Deel ook jouw ervaringen
Wil je ook reageren? En je ervaringen en resultaten delen? Graag!
Vul de korte vragenlijst uiterlijk 2 april in via https://nl.surveymonkey.com/r/FDPQNGP

Vragen
Heb je vragen over de publicatie of de vragenlijst? Neem contact op met Marijke Wulp, mwulp@agora.nl 

Auteur: Marijke Wulp

Te downloaden documenten

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laat uw reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen