Nieuws

Oproep: gemeenten en Netwerken Palliatieve Zorg gezocht voor pilot
Oproep: gemeenten en Netwerken Palliatieve Zorg gezocht voor pilot

Aantal weergaven: 934

Verbeteren van kwaliteit van leven tot het einde

Agora en Fibula zijn op zoek naar gemeenten en netwerken palliatieve zorg die willen deelnemen aan een pilot gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven tot het einde van de inwoners in hun gemeente.

Agora en Fibula zijn in 2017 gestart met het onderzoeken of gemeenten, verantwoordelijk voor ondersteuning van hun inwoners in het sociale domein, in beeld zijn bij de netwerken palliatieve zorg en omgekeerd *). 

Kwaliteit van leven tot het einde verbeteren

Voor dit project zijn Agora en Fibula nu op zoek naar gemeenten en netwerken palliatieve zorg die de komende tijd willen onderzoeken hoe zij de kwaliteit van leven tot het einde van hun inwoners kunnen verbeteren. Wat heeft iemand daarvoor nodig in de laatste levensfase? Omdat het om een pilot gaat, staat van tevoren niet vast hoe deze lokaal ingericht zullen worden. Er wordt een subsidie aangevraagd voor dit project.

Doel
Met de pilot willen we:

  • Goede voorbeelden verzamelen van manieren/methodes om (integraal) in kaart te brengen wat nodig is om de kwaliteit van leven tot het einde van inwoners te verbeteren
  • Mogelijke belemmeringen inventariseren in het zorg- en ondersteuningsaanbod en hiervoor oplossingen aandragen op gemeentelijk en wijkniveau
  • Onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen die vanuit de Wmo/Jeugdwet of participatiewet al in beeld zijn bij de gemeente (huisvesting, uitkering, schuldsanering, familie begeleiding, hulpmiddelen enz.) en die in de palliatieve fase belanden geen hinder ondervinden van de verschillende domeinen

Aanmelden en informatie 
Ben je geïnteresseerd in deelname aan de pilot? Neem dan uiterlijk 15 maart contact op met Agora, Sandrina Sangers, (06) 10 38 36 74 of  ssangers@agora.nl Bel ook gerust voor meer informatie.

*) Project samenwerking gemeenten
Uit een quickscan (2017) onder gemeenten en netwerken palliatieve zorg blijkt het volgende:

  • Palliatieve zorg is buiten de sector vrijwel onbekend en wordt geassocieerd met terminale zorg
  • Netwerken palliatieve zorg/netwerkcoördinatoren en gemeenten/Wmo-uitvoerders zijn geen natuurlijke samenwerkingspartners en weten van elkaar niet wat ze te bieden hebben
  • Knelpunten die netwerkcoördinatoren rapporteren: (aanvraag)procedures Wmo, onderlinge samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties, complexe gezinssituaties, wetgeving rondom (tijdelijk) samenwonen, rouw en verlies
  • Specialistische psychosociale hulp en geestelijke begeleiding zijn in de eerste lijn niet structureel beschikbaar 

Auteur: Sandrina Sangers

IconClassfa-newspaper-o

2 reactie(s) op artikel "Oproep: gemeenten en Netwerken Palliatieve Zorg gezocht voor pilot"


Margriet Wanders
17-2-2018 12:55

Ha Sandrina, ik heb in principe zeker belangstelling om mee te doen met de pilot!Anja Bosman
19-2-2018 10:26

Hallo Sandrina,

Ook ik heb belangstelling om mee te doen. Hoor je graag,!

Laat uw reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen