Nieuws

Huisartsen en palliatieve zorg - onderzoek door studenten Geneeskunde

Aantal weergaven: 1751

Uitkomsten communityproject

Derdejaars studenten Geneeskunde hebben in het kader van hun studie onderzoek gedaan voor Agora naar de rol van huisartsen in de palliatieve zorg. Benieuwd naar de uitkomsten?

In het kader van hun studie Geneeskunde moeten studenten van het ErasmusMC in het derde bachelorjaar samenwerken aan een project in opdracht van een maatschappelijke organisatie. Het zogenaamde communityprojectIn dit project moet de groep op een wetenschappelijk verantwoorde wijze een public health vraagstuk uit de praktijk analyseren. 

Ook dit jaar heeft Agora onderzoeksvragen ingediend en hebben studenten twee communityprojecten voor Agora uitgevoerd. Eén project had als thema 'Huisartsen en palliatieve zorg'. Hieronder leest u de uitkomsten van dit onderzoek.

Huisartsen en palliatieve zorg: wat doen zij in de praktijk?
Onderzoeksvraag: hoe geven huisartsen invulling aan de begeleiding van palliatieve patiënten op het niet-medische vlak? Is er daarbij een verschil tussen huisartsen die wel of niet deelnemen aan PaTz-groepen? De studenten namen ook de markering van de palliatieve fase mee (de Surprise Question)

Na twaalf gesprekken met huisartsen (acht regulier en vier PaTz) en het observeren van een PaTz-bijeenkomst concludeerden de studenten:

  • Er lijkt weinig verschil te zijn in de werkwijze van huisartsen die wel of niet deelnemen aan PaTz-groepen. 
  • Huisartsen die niet deelnemen aan een PaTz-groep kunnen vaak terugvallen op een collegiaal netwerk en maken gebruik van het consultatieteam. 
  • Huisartsen waarderen het als er korte lijnen zijn met andere zorgverleners via PaTz of overzichtelijke thuiszorgorganisaties.
  • Alle huisartsen rapporteren dat zij vroegtijdig met ongeneeslijk zieke patiënten in gesprek gaan over psychosociale en spirituele vragen als onderdeel van hun begeleiding.
  • Beide huisartsengroepen brengen vaker een bezoek aan bij palliatieve patiënten dan aan andere patiënten. Ze proberen zo vroeg mogelijk in de palliatieve fase alle aspecten van de palliatieve zorg met de patiënt te bespreken. Ze verwijzen patiënten door als ze merken dat de patiënt er behoefte aan heeft, of als de huisarts meent dat zijn eigen kennis niet toereikend is.
  • De meeste huisartsen gebruiken de surprise question niet, maar vertrouwen op hun intuïtie en klinische ervaring: ‘Mijn collega heeft een keer de SQ gehanteerd bij het invoeren van patiënten in het systeem, maar toen kwam zij al gauw op 20 palliatieve patiënten.’

Leerpunten voor studenten
Een eye opener voor de studenten was ‘dat het als arts belangrijk is de eigen grenzen van je kunnen te erkennen. Van de huisarts in het speciaal wordt verwacht een ‘alleskunner’ te zijn, terwijl het voor de patiënt misschien beter is als de huisarts meer uit handen zou geven’. De studenten merkten op dat de jongere generatie huisartsen meer klaargestoomd lijkt te zijn voor de multidisciplinaire benadering die de palliatieve zorg nodig heeft.

Project 'Schrijf een brief aan je naaste'
Het andere project dat studenten uitvoerden voor Agora had als thema 'Schrijf een brief aan je naaste'. Meer weten over dit project?

Agora is blij dat de studenten, die als toekomstige artsen met het levenseinde te maken zullen hebben, het belang én de barrières hebben ervaren rond nadenken en spreken over léven tot het einde en de dood. En zich daarnaast hebben verdiept in wat palliatieve zorg inhoudt.

Auteur: Sandrina Sangers

IconClassfa-newspaper-o

Laat uw reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen