Nieuws

Grote belangstelling voor nieuwe Agora werkgroep psychosociaal
Grote belangstelling voor nieuwe Agora werkgroep psychosociaal

Aantal weergaven: 908

Kennis uitwisselen rondom psychosociale dimensie

We hebben inmiddels veel aanmeldingen ontvangen voor de nieuw op te richten werkgroep. In maart organiseren we een verkennende bijeenkomst rondom de (psycho)sociale dimensie van palliatieve zorg.

Werkgroepen: kennis uitwisselen en co-creatie

Omdat er zoveel verschillende disciplines betrokken zijn bij palliatieve zorg is verbinden en netwerken belangrijk. Agora neemt landelijk een onafhankelijke positie in en draagt waar nodig bij aan ontmoeting rond belangrijke thema’s. Agora verbindt partijen onder andere in thematische werkgroepen van professionals in de palliatieve zorg, langdurige zorg en welzijnssector, financiers en overheid. De rol van de werkgroepen is in co-creatie palliatieve zorg verbeteren. Onder andere door signalen op te halen, knelpunten te signaleren, gevraagd en ongevraagd advies te geven en in samenwerking met andere partijen tot oplossingen te komen. 

Aandacht voor (psycho)sociale dimensie 

Agora wil eraan bijdragen dat er naast de fysieke en spirituele dimensie in palliatieve zorg meer aandacht komt voor de (psycho)sociale dimensie. Ofwel de psychische-emotionele gevolgen en de sociale gevolgen (familie, gezin, relaties, werk) van de ziekte en de veranderende situatie. Aandacht voor de hele mens is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van leven.

Agora werkgroep psychosociaal

Agora wil dit graag in samenwerking oppakken en is voornemens een werkgroep Psychosociaal op te zetten, een vervolg op de werkgroep Maatschappelijk werk van Agora. Aan de hand van de resultaten van de eerdere werkgroep willen we stilstaan bij de huidige stand van zaken en wat nodig is om de psychosociale zorg bij mensen met een ongeneeslijke ziekte en naasten te verbeteren. Het boekje “Hulp bij Helpen, een handreiking voor maatschappelijk werkers in de palliatieve zorg” (2010) en andere relevante documenten kunnen het startpunt zijn voor een nieuwe werkgroep binnen Agora. 

Ideeën 
Met degenen die zich hebben aangemeld zal binnenkort een eerste verkennende brainstorm plaatsvinden. Je kunt je hiervoor niet meer aanmelden. Heb je ideeën waar de nieuwe werkgroep zich op korte en middellange termijn op zou moeten richten? Stuur een mail aan Sandrina Sangers.

Auteur: Sandrina Sangers

Meer links

  • Handreiking Hulp bij HelpenMet de handreiking Hulp bij Helpen kunnen maatschappelijk werkers zich (meer) verdiepen in palliatieve zorg. De uitgave is bedoeld voor maatschappelijk werkers die niet dagelijks met palliatieve zorg te maken hebben. Het is geen studieboek maar een praktische handleiding vanuit de dagelijkse praktijk van het maatschappelijk werk in de palliatieve zorg
IconClassfa-newspaper-o

4 reactie(s) op artikel "Grote belangstelling voor nieuwe Agora werkgroep psychosociaal"


Gonny Tafuni-Smit
19-2-2018 18:12

Ik sluit me graag aan bij de verkennende werkgroep.Anne Marie Kerkdijk
20-2-2018 08:52

Beste Gonny,

Wat fijn dat je deelneemt! Ik geef je naam en e-mailadres door aan Sandrina Sangers.

Hartelijke groet, Anne Marie Kerkdijk, Agorar.mulderij
28-2-2018 13:51

Meld mij bij deze aan om mee denken in de palliatieve zorgverlening.a.hummel
28-2-2018 14:01

hierbij meld ik mij aan om ervaringen te delen in de verlening van de palliatieve zorg verlening

Laat uw reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen