Nieuws

Vooraankondiging inventarisatie ervaringen palliatieve zorg in VG-sector

Aantal weergaven: 541

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, vanzelfsprekend?

In oktober publiceert Agora de resultaten van de inventarisatie rondom palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Mensen worden steeds ouder, ook mensen met een verstandelijke beperking. In de zorg voor deze doelgroep zal palliatieve zorg een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Hoe staat het nu met deze zorg in organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking? Zijn er goede ervaringen waar we van kunnen leren? Zijn er belemmeringen die het lastig maken de palliatieve zorg goed vorm te geven? 

Inventarisatie van ervaringen 
Om hier antwoord op te geven heeft Agora samen met de werkgroep Palliatieve Zorg in de VGZ ervaringen, aandachtspunten en wensen rondom palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking geïnventariseerd. Agora heeft in het voorjaar van 2017 een enquête uitgezet via haar website en die van de VGN. De uitkomsten hiervan zijn vervolgens besproken in een expertmeeting in juni.

Publicatie in oktober
In oktober maakt Agora de resultaten van de inventarisatie bekend via een publicatie. We hopen hiermee begeleiders, managers en beleidsmakers in organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking aanknopingspunten te geven palliatieve zorg in hun organisaties verder te ontwikkelen. Want ook mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgverleners krijgen te maken met eindigheid. Passende ondersteuning in de laatste fase van het leven kan mensen met een verstandelijke beperking helpen te léven tot het einde.

VG-sector
Met VG-sector bedoelen we alle organisaties die zorg leveren aan mensen met een verstandelijke beperking


Auteur: Agora - Leven tot het einde

IconClassfa-newspaper-o

Login of registreer om commentaar toe te voegen.