Weten van elkaar wat waardevol is - Clémence Ross
Weten van elkaar wat waardevol is - Clémence Ross

Aantal weergaven: 6087

Tijdig spreken over eindigheid

De tijd vliegt voorbij. Het is een cliché maar het klopt dat een jaar zo 'om' is. Voor ons gezin was 2016 een turbulent jaar. Voor Agora is het een jaar geweest waarin we met veel voldoening samengewerkt hebben met tal van organisaties en mensen uit het veld van zorg en welzijn. Het is mooi te zien dat ons werk van verbinden, signaleren, agenderen en communiceren vruchten heeft afgeworpen.

De diagnose 'kanker met uitzaaiingen' die mijn man Jos begin juni dit jaar kreeg, kwam keihard aan en we waren bang dat hij niet lang meer te leven zou hebben. Maar we zijn alweer meer dan zes maanden verder, de behandelingen slaan aan en hij voelt zich goed. We zijn dankbaar voor de extra gegunde tijd en voor de fantastische mensen die ons terzijde staan in het ziekenhuis en vanuit de thuiszorg. 

Spreken over eindigheid
Nu we er zelf mee te maken hebben, zie ik hoe ongeneeslijk ziek zijn aan alle aspecten van het leven raakt. Samengevat is het datgene wat je 'kwaliteit van leven' noemt. En ik merk ook hoe moeilijk het soms is om onder woorden te brengen wat dat precies betekent: 'kwaliteit'.
Het zijn schuivende panelen, je bent blij met andere dingen dan vroeger en somber over zaken die je niet altijd met anderen kunt delen. Bijzonder dat mijn werk zo dichtbij komt en fijn dat ik steun heb aan mijn teamgenoten bij Agora, ook vaak zonder woorden. Het voelt goed dat Jos en ik al lang voordat hij ziek werd over onze 'eindigheid' spraken. We weten van elkaar wat we waardevol vinden en we hebben praktische zaken geregeld.

Agenderen in samenwerking met veld

Voor Agora is 2016 een jaar geweest waarin we met veel voldoening samengewerkt hebben met tal van organisaties en mensen uit het veld van zorg en welzijn. Het is mooi te zien dat ons werk van verbinden, signaleren, agenderen en communiceren vruchten heeft afgeworpen.
Door samen te werken, informatie te delen en signalen uit het veld op te pakken, kunnen we als onafhankelijke partij vraagstukken in de palliatieve zorg op de maatschappelijke en politieke agenda zetten. Laten zien waar lacunes zijn en waar kansen liggen. Het boekje 'De wereld van de trage vragen' is een goed voorbeeld van hoe het veld en Agora de handen ineen hebben geslagen en in de politiek aandacht voor geestelijke begeleiding hebben gekregen. En dat was nodig, want in de palliatieve zorg is aandacht voor levensvragen nog niet vanzelfsprekend. 

Palliatieve benadering stimuleren
Agora staat voor een palliatieve benadering die alle dimensies van het leven omvat. Dat betekent dat het gaat over zorg én welzijn. Hoe werkt die benadering in de praktijk? Merken patiënten daar wat van en levert het inderdaad een betere kwaliteit van leven op? Dat willen we graag weten.

In het afgelopen jaar hebben we zoveel mogelijk verhalen van patiënten, mantelzorgers en zorgverleners op onze website gedeeld. We willen daarmee laten zien wat datgene wat we doen voor de patiënt en diens naasten betekent. Dat moeten we ons steeds weer afvragen, kritisch blijven op ons eigen handelen en ons aanbod. 

Krachten bundelen voor optimale ondersteuning
Ik verheug me erop dat we met Fibula en IKNL in één nieuwe organisatie onze krachten gaan bundelen. Een spannend maar ook mooi en tevens noodzakelijk traject. Noodzakelijk omdat alleen door die samenwerking en krachtenbundeling een optimale ondersteuning mogelijk is aan allen die zich inzetten voor palliatieve zorg. 

De zorg voor de ongeneeslijk zieke patiënt en diens naasten, daar wil ik me ook in 2017 maximaal voor inzetten. Vanuit Agora en ook als voorzitter van de Kerngroep uit het veld, lid van de Stuurgroep binnen het Nationaal Programma Palliatieve Zorg en binnen de coalitie 'Van Betekenis tot het Einde'. 

Het team van Agora bedankt jullie allemaal voor de fijne samenwerking in het afgelopen jaar en wenst eenieder een heel mooi 2017 toe! 

 

Auteur: Clémence Ross

IconClassfa-newspaper-o

Laat uw reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegenVoorbeeldbrief ‘Schrijf een brief aan je naaste’ woensdag 14 februari 20180

Voorbeeldbrief ‘Schrijf een brief aan je naaste’

Denk jij weleens na over de laatste fase van je leven? Praat je er weleens over? En zijn naasten bekend met jouw wensen? De voorbeeldbrief van...
Tips om een gesprek te starten op ikwilmetjepraten.nu vrijdag 5 januari 20180

Tips om een gesprek te starten op ikwilmetjepraten.nu

Door het gesprek over de laatste levensfase aan te gaan, kun je elkaar helpen je gevoelens en wensen te ordenen. Op de vernieuwde website...
Neem de tijd om te praten over wat van waarde is in je leven woensdag 13 december 20170

Neem de tijd om te praten over wat van waarde is in je leven

Het einde van het jaar is voor velen een moment van samenzijn met dierbaren. Maak tijd om met elkaar te praten over wat van waarde is. Nu, maar...
RSS