Doorgeven publicaties
Heb je een aanvulling op de publicaties? Laat het ons weten via dit formulier en geef daarbij je mailadres door.

Indicates required fields

Contactinformatie

Feedback


Publicaties en informatie palliatieve zorg
Het nieuwe thema Palliatieve zorg op het kennisplein Zorg voor Beter bevat informatie over zorg aan cliënten die ongeneeslijk ziek zijn.
De Kennisvindplaats Goede Voorbeelden Palliatieve Zorg is vernieuwd. Deze site is de inspiratiebron voor het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg van ZonMw.
Palliatieve zorg bij dementie - Datum: 25-3-2014
Mensen met dementie sterven door of in ieder geval mét dementie. Op het Zorg voor Beter kennisplein VVT is daarom in het thema dementie een onderdeel over palliatieve zorg opgenomen.
Het SONCOS normeringsrapport van februari 2014 stelt eisen aan de inrichting van palliatieve zorg in de ziekenhuizen. Binnen drie jaar moet een ziekenhuis dat oncologische zorg biedt, beschikken over een multidisciplinair team palliatieve zorg.
Het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) heeft op haar website documenten verzameld die van belang zijn voor het verbeteren van palliatieve zorg in het ziekenhuis.

Pallium, multidisciplinair tijdschrift over palliatieve zorg bestaat 15 jaar in 2014.

Eind vorig jaar verscheen een nieuwe versie van de inventarisatie ‘Methoden en instrumenten zelfregie’ van Movisie.
ZonMw en NWO/Geesteswetenschappen hebben een Kennisagenda Ouderen en het zelfgekozen levenseinde opgesteld.
De in 2001 door NIZW (nu Vilans) uitgebrachte publicaties Cursusboek Omgaan met zinvragen en Een dag die de moeite waard is zijn nu gratis digitaal beschikbaar.
Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft op 23 januari 2014 het rapport 'Palliatieve zorg in beeld' gepubliceerd.
Elk jaar verzamelt VPTZ Nederland gegevens van haar lidorganisaties op het gebied van cliënten, vrijwilligers, coördinatoren en financiën.
Op 14 november heeft het NIVEL de handreiking uitgebracht voor zorgverleners over besluitvorming in de laatste levensfase van mensen met een verstandelijke beperking.
De coalitie Van Betekenis tot het einde heeft het initiatief genomen voor een YouTube film over het levenseinde. 'Praat erover' kan het gesprek over het levenseinde op gang brengen. 
Ruimte voor het levenseinde - Datum: 23-9-2013
De beweging 'Van Betekenis tot het einde' vraagt meer ruimte voor een voor ieder passende invulling van het levenseinde.
Op 1 augustus 2013 is de richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen gepubliceerd. 
Pagina 1 van 2Eerste   Vorige   [1]  2  Volgende   Laatste   
RSS

  Zoeken

Publicaties palliatieve zorg
Onderzoeksverslag palliatieve terminale zorg voor mensen met chronisch, progressieve spierziekten
woensdag 30 maart 2005
Op initiatief van de VSN (Vereniging Spierziekten Nederland) is het project ´Palliatieve terminale zorg voor mensen met chronisch, progressieve spierziekten´ uitgevoerd.
CTG-ZAio beleidsregel Palliatieve zorg Integraal Kankercentrum
maandag 21 maart 2005
Beleidsregel CI-820 is in werking getreden op 1 januari 2005.
Jaarverslag 2004 Toetsingscommissies Euthanasie
dinsdag 1 maart 2005
Op grond van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding brengen de regionale toetsingscommissies euthanasie jaarlijks een verslag uit.
KNMG-kennisdocument: begrippen en zorgvuldigheidseisen rond het levenseinde
dinsdag 1 maart 2005
De zorgverlening rond het levenseinde - een literatuurstudie naar begripsomschrijvingen en zorgvuldigheidseisen.
1
Recente publicaties Archief publicaties