Doorgeven publicaties
Heb je een aanvulling op de publicaties? Laat het ons weten via dit formulier en geef daarbij je mailadres door.

Indicates required fields

Contactinformatie

Feedback


Publicaties en informatie palliatieve zorg
Factsheet 'Palliative Care' - Datum: 23-1-2015
Agora heeft de factsheet die eind 2014 verscheen over palliatieve zorg nu ook in het Engels vertaald.
U kunt de presentaties van het 5e Nationaal Congres Palliatieve Zorg en het symposium voor verzorgenden inzien of downloaden op de congressite.
Agora heeft een nieuwe versie gemaakt van de factsheet Palliatieve zorg in Nederland. In de factsheet vindt u de laatst bekende feiten en cijfers op het gebied van palliatieve zorg.
Agora heeft de cijfers over de palliatieve zorgmogelijkheden in Nederland per 1 oktober 2014 op een rij gezet. Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten.
VPTZ Registratierapportage 2013 - Datum: 3-11-2014
Uit de VPTZ Registratierapportage 2013 blijkt dat het aantal vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg is gegroeid. Toch is er nog steeds behoefte aan extra vrijwilligers.
Palliatieve zorg dichtbij thuis - Datum: 22-10-2014
Minister Schippers heeft kamervragen over terminale patiënten die onnodig in het ziekenhuis liggen, beantwoord.
Op 19 september 2014 promoveert huisarts Willemjan Slort bij de VUmc op het proefschrift 'General practitioner - patient communication in palliative care'.
Vanuit de EAPC Taskforce Spiritual Care in Palliative Care is de Nederlandse richtlijn spirituele zorg nu ook vertaald in het Duits.
Om palliatieve en terminale zorg bij kinderen beter bespreekbaar te maken, zijn er nieuwe patiëntveiligheidskaarten ontwikkeld.
Het nieuwe thema Palliatieve zorg op het kennisplein Zorg voor Beter bevat informatie over zorg aan cliënten die ongeneeslijk ziek zijn.
De in 2001 door NIZW (nu Vilans) uitgebrachte publicaties Cursusboek Omgaan met zinvragen en Een dag die de moeite waard is zijn nu gratis digitaal beschikbaar.
Er is een definitieve versie van de handreiking 'Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen'. 
Ruimte voor het levenseinde - Datum: 23-9-2013
De beweging 'Van Betekenis tot het einde' vraagt meer ruimte voor een voor ieder passende invulling van het levenseinde.

Op 12 januari 2012 organiseerde Agora, het landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg, de jaarlijkse werkconferentie over spirituele zorg. In de symposiumbundel vindt u de verslagen, presentaties en aanvullende informatie.

Een tijdig gesprek over het naderend overlijden is niet makkelijk, maar wel belangrijk. Het voorkomt misverstanden over de hulpverlening bij het sterven. De KNMG biedt artsen houvast met de handreiking Tijdig praten over het overlijden. 

Pagina 1 van 2Eerste   Vorige   [1]  2  Volgende   Laatste   
RSS

  Zoeken

Publicaties palliatieve zorg
Onderzoeksverslag palliatieve terminale zorg voor mensen met chronisch, progressieve spierziekten
woensdag 30 maart 2005
Op initiatief van de VSN (Vereniging Spierziekten Nederland) is het project ´Palliatieve terminale zorg voor mensen met chronisch, progressieve spierziekten´ uitgevoerd.
CTG-ZAio beleidsregel Palliatieve zorg Integraal Kankercentrum
maandag 21 maart 2005
Beleidsregel CI-820 is in werking getreden op 1 januari 2005.
Jaarverslag 2004 Toetsingscommissies Euthanasie
dinsdag 1 maart 2005
Op grond van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding brengen de regionale toetsingscommissies euthanasie jaarlijks een verslag uit.
KNMG-kennisdocument: begrippen en zorgvuldigheidseisen rond het levenseinde
dinsdag 1 maart 2005
De zorgverlening rond het levenseinde - een literatuurstudie naar begripsomschrijvingen en zorgvuldigheidseisen.
1
Recente publicaties Archief publicaties