Doorgeven publicaties
Heb je een aanvulling op de publicaties? Laat het ons weten via dit formulier en geef daarbij je mailadres door.

Indicates required fields

Contactinformatie

Feedback


Publicaties en informatie palliatieve zorg
Palliatieve zorg dichtbij thuis - Datum: 22-10-2014
Minister Schippers heeft kamervragen over terminale patiënten die onnodig in het ziekenhuis liggen, beantwoord.
Op 19 september 2014 promoveert huisarts Willemjan Slort bij de VUmc op het proefschrift 'General practitioner - patient communication in palliative care'.
Vanuit de EAPC Taskforce Spiritual Care in Palliative Care is de Nederlandse richtlijn spirituele zorg nu ook vertaald in het Duits.
Om palliatieve en terminale zorg bij kinderen beter bespreekbaar te maken, zijn er nieuwe patiëntveiligheidskaarten ontwikkeld.
Patiëntenfolders Agora - Datum: 17-6-2014
Agora heeft dit jaar drie patiëntenfolders uitgegeven. De folders zijn bedoeld voor patiënten en naasten in aanvulling op een gesprek met een hulpverlener.
Jaarverslag 2013 - Datum: 4-6-2014

Agora staat voor onafhankelijke expertise over palliatieve zorg en thema's rond het levenseinde. In 2013 speelde Agora een verbindende rol bij de stappen die zijn genomen in de richting van een Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Daarnaast was er veel inzet voor zorgcommunicatie en het bespreekbaar maken van het levenseinde.

Er is een nieuwe folder 'Uw partner is overleden. Of uw kind. Of een goede vriend...' Deze folder is bedoeld voor mensen die iemand in hun naaste omgeving hebben verloren.
Het nieuwe thema Palliatieve zorg op het kennisplein Zorg voor Beter bevat informatie over zorg aan cliënten die ongeneeslijk ziek zijn.
De in 2001 door NIZW (nu Vilans) uitgebrachte publicaties Cursusboek Omgaan met zinvragen en Een dag die de moeite waard is zijn nu gratis digitaal beschikbaar.
Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft op 23 januari 2014 het rapport 'Palliatieve zorg in beeld' gepubliceerd.
Ruimte voor het levenseinde - Datum: 23-9-2013
De beweging 'Van Betekenis tot het einde' vraagt meer ruimte voor een voor ieder passende invulling van het levenseinde.

Op 12 januari 2012 organiseerde Agora, het landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg, de jaarlijkse werkconferentie over spirituele zorg. In de symposiumbundel vindt u de verslagen, presentaties en aanvullende informatie.

Een tijdig gesprek over het naderend overlijden is niet makkelijk, maar wel belangrijk. Het voorkomt misverstanden over de hulpverlening bij het sterven. De KNMG biedt artsen houvast met de handreiking Tijdig praten over het overlijden. 

Welke informatie over palliatieve zorg is beschikbaar? Wie verstrekt de informatie? Wat is er nog nodig aan informatie over palliatieve zorg?

Wensenboek laatste levensfase - Datum: 1-3-2010
In het wensenboek kunnen mensen hun wensen over de laatste levensfase en het afscheid na overlijden invullen.
RSS

  Zoeken

Publicaties palliatieve zorg
Onderzoeksverslag palliatieve terminale zorg voor mensen met chronisch, progressieve spierziekten
woensdag 30 maart 2005
Op initiatief van de VSN (Vereniging Spierziekten Nederland) is het project ´Palliatieve terminale zorg voor mensen met chronisch, progressieve spierziekten´ uitgevoerd.
CTG-ZAio beleidsregel Palliatieve zorg Integraal Kankercentrum
maandag 21 maart 2005
Beleidsregel CI-820 is in werking getreden op 1 januari 2005.
Jaarverslag 2004 Toetsingscommissies Euthanasie
dinsdag 1 maart 2005
Op grond van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding brengen de regionale toetsingscommissies euthanasie jaarlijks een verslag uit.
KNMG-kennisdocument: begrippen en zorgvuldigheidseisen rond het levenseinde
dinsdag 1 maart 2005
De zorgverlening rond het levenseinde - een literatuurstudie naar begripsomschrijvingen en zorgvuldigheidseisen.
1
Recente publicaties Archief publicaties