Archief - december 2009

Doorgeven publicaties
Heb je een aanvulling op de publicaties? Laat het ons weten via dit formulier en geef daarbij je mailadres door.

Indicates required fields

Contactinformatie

Feedback


Publicaties en informatie palliatieve zorg
Factsheet 'Palliative Care' - Datum: 23-1-2015
Agora heeft de factsheet die eind 2014 verscheen over palliatieve zorg nu ook in het Engels vertaald.
U kunt de presentaties van het 5e Nationaal Congres Palliatieve Zorg en het symposium voor verzorgenden inzien of downloaden op de congressite.
Agora heeft een nieuwe versie gemaakt van de factsheet Palliatieve zorg in Nederland. In de factsheet vindt u de laatst bekende feiten en cijfers op het gebied van palliatieve zorg.
Agora heeft de cijfers over de palliatieve zorgmogelijkheden in Nederland per 1 oktober 2014 op een rij gezet. Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten.
VPTZ Registratierapportage 2013 - Datum: 3-11-2014
Uit de VPTZ Registratierapportage 2013 blijkt dat het aantal vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg is gegroeid. Toch is er nog steeds behoefte aan extra vrijwilligers.
Palliatieve zorg dichtbij thuis - Datum: 22-10-2014
Minister Schippers heeft kamervragen over terminale patiënten die onnodig in het ziekenhuis liggen, beantwoord.
Op 19 september 2014 promoveert huisarts Willemjan Slort bij de VUmc op het proefschrift 'General practitioner - patient communication in palliative care'.
Vanuit de EAPC Taskforce Spiritual Care in Palliative Care is de Nederlandse richtlijn spirituele zorg nu ook vertaald in het Duits.
Om palliatieve en terminale zorg bij kinderen beter bespreekbaar te maken, zijn er nieuwe patiëntveiligheidskaarten ontwikkeld.
Het nieuwe thema Palliatieve zorg op het kennisplein Zorg voor Beter bevat informatie over zorg aan cliënten die ongeneeslijk ziek zijn.
De in 2001 door NIZW (nu Vilans) uitgebrachte publicaties Cursusboek Omgaan met zinvragen en Een dag die de moeite waard is zijn nu gratis digitaal beschikbaar.
Er is een definitieve versie van de handreiking 'Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen'. 
Ruimte voor het levenseinde - Datum: 23-9-2013
De beweging 'Van Betekenis tot het einde' vraagt meer ruimte voor een voor ieder passende invulling van het levenseinde.

Op 12 januari 2012 organiseerde Agora, het landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg, de jaarlijkse werkconferentie over spirituele zorg. In de symposiumbundel vindt u de verslagen, presentaties en aanvullende informatie.

Een tijdig gesprek over het naderend overlijden is niet makkelijk, maar wel belangrijk. Het voorkomt misverstanden over de hulpverlening bij het sterven. De KNMG biedt artsen houvast met de handreiking Tijdig praten over het overlijden. 

Pagina 1 van 2Eerste   Vorige   [1]  2  Volgende   Laatste   
RSS

  Zoeken

Publicaties palliatieve zorg
Notitie Complementaire Zorg
woensdag 31 december 2008
De Commissie Ethiek van V&VN heeft eind vorig jaar een notitie geschreven over complementaire zorg. Ze wil hiermee de discussie over dit onderwerp verhelderen.
Jaarverslag 2007 Agora
vrijdag 12 september 2008
Het jaarverslag 2007 van Agora, landelijk ondersteuningspunt palliatieve terminale zorg, is verschenen.
Kleur bekennen - Verpleegkundige zorg aan moslims in de palliatieve fase van een ziekte
donderdag 1 november 2007

Deze brochure geeft beknopt kennis en achtergrondinformatie over aspecten rondom de cultuur en religie van moslims, toegespitst op palliatieve zorg. In de bijlage is een checklist opgenomen die door verpleegkundigen te gebruiken is als hulpmiddel tijdens de opname van een moslimpatiënt in de palliatieve fase van een ziekte.

Palliatieve zorg: de pioniersfase voorbij
donderdag 7 juni 2007
Met deze brief informeert staatssecretaris Bussemaker de Tweede Kamer over haar beleidsagenda voor de palliatieve zorg.
Jaarverslag 2006 Agora
donderdag 31 mei 2007
Het jaarverslag 2006 van Agora, landelijk ondersteuningspunt palliatieve terminale zorg, is verschenen.
Beleidsbrief VWS 'Samen zorgen voor beter, proloog VWS-beleid 2007-2010'
donderdag 5 april 2007
In de brief ‘Samen zorgen voor beter, proloog VWS-beleid 2007-2010’ wordt ingegaan op de beleidsonderwerpen van VWS, die in de komende kabinetsperiode prioriteit krijgen.
VPTZ-registratie 2005
vrijdag 30 maart 2007
In maart is de Registratierapportage Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg 2005 verschenen. Hierin zijn wordt een beeld geschetst van de werkzaamheden van de VPTZ-organisaties in 2005.
Eindrapport Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 2006
dinsdag 20 maart 2007
In 2006 is voor de tweede keer de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg georganiseerd. In maart 2007 is het eindrapport over deze dag verschenen.
Gezamenlijk werkplan 2007 Agora - VIKC
dinsdag 13 maart 2007
In dit werkplan worden de door Agora, landelijk steunpunt palliatieve zorg en VIKC, Vereniging van Integrale Kankercentra, gezamenlijk geplande activiteiten voor 2007 beschreven.
Activiteitenplan 2007 Agora
dinsdag 13 maart 2007
Agora, landelijk steunpunt palliatieve zorg, beschrijft in dit activiteitenplan de plannen voor 2007. André Rhebergen, directeur van Agora, legt in de inleiding de nadruk op meer samenhang, minder dubbel werk en meer bekendheid bij het algemene publiek.
1 2
Recente publicaties Archief publicaties