Archief - december 2009

Doorgeven publicaties
Heb je een aanvulling op de publicaties? Laat het ons weten via dit formulier en geef daarbij je mailadres door.

Indicates required fields

Contactinformatie

Feedback


Publicaties en informatie palliatieve zorg
Het nieuwe thema Palliatieve zorg op het kennisplein Zorg voor Beter bevat informatie over zorg aan cliënten die ongeneeslijk ziek zijn.
De Kennisvindplaats Goede Voorbeelden Palliatieve Zorg is vernieuwd. Deze site is de inspiratiebron voor het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg van ZonMw.
Palliatieve zorg bij dementie - Datum: 25-3-2014
Mensen met dementie sterven door of in ieder geval mét dementie. Op het Zorg voor Beter kennisplein VVT is daarom in het thema dementie een onderdeel over palliatieve zorg opgenomen.
Het SONCOS normeringsrapport van februari 2014 stelt eisen aan de inrichting van palliatieve zorg in de ziekenhuizen. Binnen drie jaar moet een ziekenhuis dat oncologische zorg biedt, beschikken over een multidisciplinair team palliatieve zorg.
Het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) heeft op haar website documenten verzameld die van belang zijn voor het verbeteren van palliatieve zorg in het ziekenhuis.

Pallium, multidisciplinair tijdschrift over palliatieve zorg bestaat 15 jaar in 2014.

Eind vorig jaar verscheen een nieuwe versie van de inventarisatie ‘Methoden en instrumenten zelfregie’ van Movisie.
ZonMw en NWO/Geesteswetenschappen hebben een Kennisagenda Ouderen en het zelfgekozen levenseinde opgesteld.
De in 2001 door NIZW (nu Vilans) uitgebrachte publicaties Cursusboek Omgaan met zinvragen en Een dag die de moeite waard is zijn nu gratis digitaal beschikbaar.
Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft op 23 januari 2014 het rapport 'Palliatieve zorg in beeld' gepubliceerd.
Elk jaar verzamelt VPTZ Nederland gegevens van haar lidorganisaties op het gebied van cliënten, vrijwilligers, coördinatoren en financiën.
Op 14 november heeft het NIVEL de handreiking uitgebracht voor zorgverleners over besluitvorming in de laatste levensfase van mensen met een verstandelijke beperking.
De coalitie Van Betekenis tot het einde heeft het initiatief genomen voor een YouTube film over het levenseinde. 'Praat erover' kan het gesprek over het levenseinde op gang brengen. 
Ruimte voor het levenseinde - Datum: 23-9-2013
De beweging 'Van Betekenis tot het einde' vraagt meer ruimte voor een voor ieder passende invulling van het levenseinde.
Op 1 augustus 2013 is de richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen gepubliceerd. 
Pagina 1 van 2Eerste   Vorige   [1]  2  Volgende   Laatste   
RSS

  Zoeken

Publicaties palliatieve zorg
Notitie Complementaire Zorg
woensdag 31 december 2008
De Commissie Ethiek van V&VN heeft eind vorig jaar een notitie geschreven over complementaire zorg. Ze wil hiermee de discussie over dit onderwerp verhelderen.
Jaarverslag 2007 Agora
vrijdag 12 september 2008
Het jaarverslag 2007 van Agora, landelijk ondersteuningspunt palliatieve terminale zorg, is verschenen.
Kleur bekennen - Verpleegkundige zorg aan moslims in de palliatieve fase van een ziekte
donderdag 1 november 2007

Deze brochure geeft beknopt kennis en achtergrondinformatie over aspecten rondom de cultuur en religie van moslims, toegespitst op palliatieve zorg. In de bijlage is een checklist opgenomen die door verpleegkundigen te gebruiken is als hulpmiddel tijdens de opname van een moslimpatiënt in de palliatieve fase van een ziekte.

Palliatieve zorg: de pioniersfase voorbij
donderdag 7 juni 2007
Met deze brief informeert staatssecretaris Bussemaker de Tweede Kamer over haar beleidsagenda voor de palliatieve zorg.
Jaarverslag 2006 Agora
donderdag 31 mei 2007
Het jaarverslag 2006 van Agora, landelijk ondersteuningspunt palliatieve terminale zorg, is verschenen.
Beleidsbrief VWS 'Samen zorgen voor beter, proloog VWS-beleid 2007-2010'
donderdag 5 april 2007
In de brief ‘Samen zorgen voor beter, proloog VWS-beleid 2007-2010’ wordt ingegaan op de beleidsonderwerpen van VWS, die in de komende kabinetsperiode prioriteit krijgen.
VPTZ-registratie 2005
vrijdag 30 maart 2007
In maart is de Registratierapportage Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg 2005 verschenen. Hierin zijn wordt een beeld geschetst van de werkzaamheden van de VPTZ-organisaties in 2005.
Eindrapport Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 2006
dinsdag 20 maart 2007
In 2006 is voor de tweede keer de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg georganiseerd. In maart 2007 is het eindrapport over deze dag verschenen.
Gezamenlijk werkplan 2007 Agora - VIKC
dinsdag 13 maart 2007
In dit werkplan worden de door Agora, landelijk steunpunt palliatieve zorg en VIKC, Vereniging van Integrale Kankercentra, gezamenlijk geplande activiteiten voor 2007 beschreven.
Activiteitenplan 2007 Agora
dinsdag 13 maart 2007
Agora, landelijk steunpunt palliatieve zorg, beschrijft in dit activiteitenplan de plannen voor 2007. André Rhebergen, directeur van Agora, legt in de inleiding de nadruk op meer samenhang, minder dubbel werk en meer bekendheid bij het algemene publiek.
1 2
Recente publicaties Archief publicaties