Logo NIVEL
De inhoud van dit onderdeel is verzorgd door NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg).
Ziekenhuizen

In Nederland hebben algemene en academische ziekenhuizen in de eerste plaats een curatieve functie. Toch is er ook binnen de ziekenhuiswereld expliciete aandacht voor palliatieve zorg. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de deelname van ziekenhuizen aan regionale netwerken op het terrein van palliatieve zorg (Baecke e.a., 2004).
Voor verbetering van palliatieve zorg zijn in enkele academische ziekenhuizen coördinatoren palliatieve zorg of specialistisch verpleegkundigen palliatieve zorg aangesteld. Tevens maken ziekenhuisverpleegkundigen en artsen gespecialiseerd in palliatieve zorg deel uit van multidisciplinaire regionale consultatieteams vanuit de IKC's (Mistiaen e.a., 2005).

Gespecialiseerde hospice-units
Drie ziekenhuizen hebben een gespecialiseerde palliatieve terminale zorg unit (ptz-unit). Eén van de ptz-units is gevestigd in een oncologische kliniek, namelijk de Dr. Daniel den Hoed Kliniek te Rotterdam. Deze richt zich op oncologische terminale patiënten met een complexe medische problematiek. De andere unit is gesitueerd in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. De laatst genoemde unit richt zich tevens op patiënten met terminale aandoeningen anders dan kanker.
Een derde ptz-unit is te vinden in het UMC-Radboud Ziekenhuis in Nijmegen (bron: monitor Palliatieve zorg 2005)

  

Literatuur

Baecke, J., Cazemier, G. (2004). Monitor CVTM-regeling deel 2: netwerken palliatieve zorg. Resultaten meting 2004. Leusden: Bestuur & Management Consultants

Mistiaen P, Hasselt TJ van, Francke AL. Monitor Palliatieve Zorg. Utrecht: NIVEL, 2005.

Laatste update: 3 november 2005