Agora

Van Betekenis tot het Einde

Aantal weergaven: 37376

Sterven hoort bij het leven, maar...

Sterven hoort, net als geboren worden, bij het leven. Het is net zo alledaags. Het overkomt ons allemaal. Laten we ons overvallen als de tijd daar is, of krijgt het onderwerp al eerder een plaats in onze gesprekken en in ons leven? In de beweging Van Betekenis tot het Einde gaat het om deze vragen.

Als mensen eerder nadenken over hoe ze willen léven tot het einde, geeft dat rust in de stervensfase. Er is meer kwaliteit van leven, omdat de zorg zoveel mogelijk kan worden afgestemd op individuele wensen. Nadenken over hoe je je leven tot het einde wilt leven en wensen en plannen bespreken en vastleggen is echter nog geen gemeengoed. Er is ruimte voor nodig:

  • persoonlijke ruimte om er over na te gaan denken en met anderen te bespreken wat je zou willen én
  • maatschappelijke ruimte om die wensen te (h)erkennen en zo mogelijk te realiseren
Goed sterven heeft te maken met aandacht voor waarden als: vertrouwen, wederkerigheid, respect, autonomie, eigenheid, compassie, zelfbeschikking, verantwoordelijkheid, waardigheid, kwetsbaarheid en betrokkenheid. Het gaat ook om levensvragen.

Ook is het belangrijk dat mensen nadenken over hoe je als naaste en medeburger van betekenis kunt zijn voor anderen rondom het levenseinde.

Een aantal organisaties heeft zich verenigd in de coalitie Van Betekenis tot het Einde. U kunt hier meer over lezen in de folder 'Sterven hoort bij het leven, maar...' Iedereen die zich in het voorgaande herkent, vanuit een organisatie of persoonlijk, kan zich bij de coalitie aansluiten. Hoe breder het draagvlak, hoe breder de aandacht via ieders achterban voor dit thema.

De coalitiepartners ondersteunen initiatieven gericht op diverse doelgroepen en ontwikkelen acties in hun achterban, elk met een eigen insteek. De doelgroepen zijn ouderen, werkers in de zorg, bestuurders, politici, het bredere publiek.

Auteur: Agora - Leven tot het einde

Te downloaden documenten

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Login of registreer om commentaar toe te voegen.