Agora

Kerngroep palliatieve zorg
Kerngroep palliatieve zorg

Aantal weergaven: 10598

Klankbord voor Nationaal Programma Palliatieve Zorg

De kerngroep palliatieve zorg is met haar brede afvaardiging van (veld)partijen een belangenbehartiger, initiator en adviseur. Zij treedt op als klankbord voor het ministerie van VWS en ZonMw bij de uitvoering van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ).

Streven naar samenhangend landelijk beleid
De kerngroep palliatieve zorg maakt zich vanaf 2011 sterk voor samenhangend landelijk beleid in Nederland. Zij heeft mede aan de basis gestaan van de totstandkoming van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg en de uitwerking van ‘Palliantie, meer dan zorg’ het programma van ZonMw. In dat kader schreef de kerngroep een Witboek palliatieve zorg 2011-2020. In 2013 volgde de zogenaamde 'Matrix NPPZ' met een inhoudelijk kader voor de verdere ontwikkeling van palliatieve zorg in Nederland. Het ministerie van VWS heeft deze matrix overgenomen en uitgewerkt in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg.

Perspectief van de patiënt is vertrekpunt
De kerngroep verbindt het veld en de leden dragen direct of indirect bij aan de uitvoering van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. De kerngroep streeft naar samenhangende verbeteringen in de palliatieve zorg. Daarbij richt zij zich op organisatie-overstijgende belangen. Het perspectief van de patiënt en diens context is het vertrekpunt en er is aandacht voor alle dimensies in zorg te weten lichamelijk, psychosociaal en spiritueel. Zo wil de kerngroep bijdragen aan de doelstellingen 2020 van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. 

Kerngroepleden

Actualiteiten
Actualiteiten rondom de Kerngroep palliatieve zorg worden gecommuniceerd op de website nationaalprogrammapalliatievezorg.nl

Auteur: Agora - Leven tot het einde

Te downloaden documenten

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Login of registreer om commentaar toe te voegen.