Agora

Internationale Dag van de Palliatieve Zorg

Aantal weergaven: 169106

Vooraankondiging IDPZ 2016

Op zaterdag 8 oktober 2016 is de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Op verzoek van de kerngroep Palliatieve Zorg hebben Agora, Fibula en IKNL dit jaar de voorbereiding van deze dag op zich genomen.

Ook dit jaar willen Agora, Fibula en IKNL op deze dag de palliatieve zorg in Nederland onder de aandacht brengen. Mensen bewust maken van de betekenis van palliatieve zorg en de mogelijkheden. Het internationale thema van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ) is ‘Living and dying in pain: it doesn’t have to happen’.

Op verzoek van de Kerngroep Palliatieve Zorg zijn Agora, Fibula en IKNL gestart met de voorbereiding van de IDPZ. Een voorstel voor het landelijke thema en de aanpak van de communicatie komt in de kerngroepvergadering van juni. Er is dit jaar geen financiering voor het project. Toch willen partijen graag kijken wat met beperkte middelen mogelijk is.

De berichtgeving op landelijk niveau zal allereerst plaatsvinden via de websites van Agora en Fibula. De website van de IDPZ wordt niet meer bijgehouden. De link verwijst naar informatie over de IDPZ op de Agora website.

De activiteiten in de Netwerken Palliatieve Zorg worden ingezet om lokaal invulling te geven aan het thema. De netwerken ontvangen hiervoor ondersteuning. We hopen dat ook dit jaar weer vele organisaties hun deuren openzetten of activiteiten organiseren en er via hun nieuwsbrief, website of persbericht de aandacht op vestigen.

Auteur: Agora - Leven tot het einde

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Login of registreer om commentaar toe te voegen.