Nieuws

Agora blijft zelfstandig

Aantal weergaven: 1542

Agora heeft besloten niet mee te gaan in één organisatie met Fibula en IKNL

Agora, Fibula en IKNL zijn vorig najaar gestart met de verkenning van een verdergaande samenwerking in de palliatieve zorg. Agora zal zich echter op dit moment als zelfstandige organisatie blijven richten op haar kerntaak.

De kerntaak van Agora is het stimuleren van een brede palliatieve benadering in zorg en welzijn door partijen te verbinden, te signaleren, agenderen en communiceren. Agora neemt hierbij patiënt en naaste als vertrekpunt.

Fibula en het onderdeel palliatieve zorg van IKNL willen nog dit jaar tot een nieuwe organisatie komen. De beoogde organisatievorm is een coöperatie. Agora ondersteunt de gedachte dat met een coöperatie versnippering wordt tegengegaan en samenwerking in het palliatieve veld kan worden bevorderd. Agora wil het moment afwachten waarop de structuur van de op te richten coöperatie helder is om dan over een eventueel lidmaatschap te praten.

Dat Agora niet mee gaat in één organisatie met Fibula en IKNL heeft geen consequenties voor de projecten en overlegorganen waarin Agora, Fibula en IKNL samenwerken. Het belang hiervan onderschrijven alle drie de organisaties. 

Met vragen kunt u terecht bij Iris van Bennekom. Bereikbaar via Agora: T (030) 657 58 98 of direct: M (06) 51 92 32 34.

 

Auteur: Agora - Leven tot het einde

IconClassfa-newspaper-o

Login of registreer om commentaar toe te voegen.